Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Tổng hợp danh sách sim Mobifone số đẹp giá hấp dẫn

Sim MobiFone số đẹp đang là xu hướng mới!
Ở Việt Nam hiện nay có 5 nhà mạng chủ yếu đó là các nhà mạng: Viettel, Vinaphone, MobiFone, Vietnamobile và G-mobile. Trong đó 3 nhà mạng đầu chiếm phần lớn thị phần. Ở miền Bắc nước ta phần lớn người dân sử dụng sim của hai nhà mạng Viettel và Vinaphone trong khi ở miền Nam mạng di động Mobi lại chiếm ưu thế. Vì thế mà sim số đẹp Mobifone phổ biến nhiều hơn ở các tỉnh miền trong.
>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:


Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0904 434434   Giá: 16,800,000   < - > 09.01.02.2000   Giá: 6,000,000
0931.33.6886   Giá: 16,800,000   < - > 09.01.03.05.09   Giá: 6,000,000
0932 955955   Giá: 16,800,000   < - > 09.01.03.1993   Giá: 6,000,000
0932.00.6888   Giá: 16,800,000   < - > 09.01.05.1992   Giá: 6,000,000
0939 935995   Giá: 16,800,000   < - > 09.01.05.1993   Giá: 6,000,000
0936.237.237   Giá: 16,560,000   < - > 09.01.06.1995   Giá: 6,000,000
0931 933399   Giá: 16,500,000   < - > 09.01.08.1992   Giá: 6,000,000
0901.27.79.79   Giá: 16,400,000   < - > 09.0123.1515   Giá: 6,000,000
0902 345600   Giá: 16,400,000   < - > 09.0123.1977   Giá: 6,000,000
0902 345606   Giá: 16,400,000   < - > 09.02.02.2004   Giá: 6,000,000
0902 345609   Giá: 16,400,000   < - > 09.03.08.1998   Giá: 6,000,000
0902 345611   Giá: 16,400,000   < - > 09.03.11.2002   Giá: 6,000,000
0902 345616   Giá: 16,400,000   < - > 09.04.11.1982   Giá: 6,000,000
0902 345622   Giá: 16,400,000   < - > 09.04.11.1995   Giá: 6,000,000
0902 345626   Giá: 16,400,000   < - > 09.0404.2016   Giá: 6,000,000
0902 345637   Giá: 16,400,000   < - > 09.06.06.74.74   Giá: 6,000,000
0902 888368   Giá: 16,400,000   < - > 09.07.04.2000   Giá: 6,000,000
0906 777711   Giá: 16,400,000   < - > 09.07.09.1995   Giá: 6,000,000
0906 777722   Giá: 16,400,000   < - > 09.08.04.1996   Giá: 6,000,000
0906 777737   Giá: 16,400,000   < - > 09.0808.5885   Giá: 6,000,000
0906 777757   Giá: 16,400,000   < - > 09.09.05.09.08   Giá: 6,000,000
0906 789379   Giá: 16,400,000   < - > 09.09.09.7767   Giá: 6,000,000
0906 868877   Giá: 16,400,000   < - > 09.09.11.2014   Giá: 6,000,000
0906 868879   Giá: 16,400,000   < - > 09.09.59.61.63   Giá: 6,000,000
0907 000886   Giá: 16,400,000   < - > 09.09.79.59.39   Giá: 6,000,000
0907 778885   Giá: 16,400,000   < - > 09.3.5.7.9.1668   Giá: 6,000,000
0907 878799   Giá: 16,400,000   < - > 09.31.01.2001   Giá: 6,000,000
0937 136886   Giá: 16,400,000   < - > 09.3131.30.31   Giá: 6,000,000
0938 886767   Giá: 16,400,000   < - > 09.33.11.99.68   Giá: 6,000,000
0938 886968   Giá: 16,400,000   < - > 09.3333.6568   Giá: 6,000,000
0938 886979   Giá: 16,400,000   < - > 09.34.36.35.37   Giá: 6,000,000
0939 222426   Giá: 16,400,000   < - > 09.345.39.666   Giá: 6,000,000
0902 333133   Giá: 16,300,000   < - > 090 545 1989   Giá: 6,000,000
0902.55.57.59   Giá: 16,300,000   < - > 090.13579.09   Giá: 6,000,000
0902.75.4444   Giá: 16,300,000   < - > 090.13579.33   Giá: 6,000,000
0907 564444   Giá: 16,300,000   < - > 090.23.88.222   Giá: 6,000,000
0907 614444   Giá: 16,300,000   < - > 090.253.88.99   Giá: 6,000,000
0907 624444   Giá: 16,300,000   < - > 090.333.64.64   Giá: 6,000,000
0907.41.0000   Giá: 16,300,000   < - > 090.601.66.77   Giá: 6,000,000
093.777.11.88   Giá: 16,300,000   < - > 090.666.999.3   Giá: 6,000,000
093.777.11.99   Giá: 16,300,000   < - > 090.716.77.99   Giá: 6,000,000
093.777.66.55   Giá: 16,300,000   < - > 090.78887.08   Giá: 6,000,000
093.777.66.99   Giá: 16,300,000   < - > 090.79.89.111   Giá: 6,000,000
093.778.98.98   Giá: 16,300,000   < - > 090.92.98.555   Giá: 6,000,000
093.88.33.678   Giá: 16,300,000   < - > 090.95.23455   Giá: 6,000,000
093.888.22.33   Giá: 16,300,000   < - > 090.969.1997   Giá: 6,000,000
0931.86.4444   Giá: 16,300,000   < - > 090.97779.08   Giá: 6,000,000
0932 779979   Giá: 16,300,000   < - > 090.991.79.39   Giá: 6,000,000
0932.06.4444   Giá: 16,300,000   < - > 0901 000668   Giá: 6,000,000
0932.08.4444   Giá: 16,300,000   < - > 0901 012678   Giá: 6,000,000
0932.66.11.66   Giá: 16,300,000   < - > 0901 017171   Giá: 6,000,000
0933.11.77.68   Giá: 16,300,000   < - > 0901 021666   Giá: 6,000,000
0933.13.2468   Giá: 16,300,000   < - > 0901 031986   Giá: 6,000,000
0933.46.4444   Giá: 16,300,000   < - > 0901 044666   Giá: 6,000,000
0933.72.4444   Giá: 16,300,000   < - > 0901 055559   Giá: 6,000,000
0936.07.17.27   Giá: 16,300,000   < - > 0901 091099   Giá: 6,000,000
0936.07.4444   Giá: 16,300,000   < - > 0901 122017   Giá: 6,000,000
0936.11.77.11   Giá: 16,300,000   < - > 0901 186139   Giá: 6,000,000
0936.33.00.33   Giá: 16,300,000   < - > 0901 222779   Giá: 6,000,000
0936.33.00.39   Giá: 16,300,000   < - > 0901 242666   Giá: 6,000,000
0936.33.00.79   Giá: 16,300,000   < - > 0901 251325   Giá: 6,000,000
0936.33.00.99   Giá: 16,300,000   < - > 0901 264265   Giá: 6,000,000
0937 157157   Giá: 16,300,000   < - > 0901 269569   Giá: 6,000,000
0937 505505   Giá: 16,300,000   < - > 0901 279179   Giá: 6,000,000
0937.11.55.39   Giá: 16,300,000   < - > 0901 288555   Giá: 6,000,000
0937.26.4444   Giá: 16,300,000   < - > 0901 338799   Giá: 6,000,000
0937.35.4444   Giá: 16,300,000   < - > 0901 368768   Giá: 6,000,000
0937.36.5678   Giá: 16,300,000   < - > 0901 413666   Giá: 6,000,000
0937.55.44.55   Giá: 16,300,000   < - > 0901 503456   Giá: 6,000,000
0937.82.5678   Giá: 16,300,000   < - > 0901 573456   Giá: 6,000,000
0937.92.4444   Giá: 16,300,000   < - > 0901 579879   Giá: 6,000,000
0937.99.4567   Giá: 16,300,000   < - > 0901 588586   Giá: 6,000,000
0938 321321   Giá: 16,300,000   < - > 0901 626226   Giá: 6,000,000
0938.22.00.22   Giá: 16,300,000   < - > 0901 630163   Giá: 6,000,000
0938.22.11.22   Giá: 16,300,000   < - > 0901 630164   Giá: 6,000,000
0938.22.24.26   Giá: 16,300,000   < - > 0901 680179   Giá: 6,000,000
0938.55.00.39   Giá: 16,300,000   < - > 0901 800668   Giá: 6,000,000
0938.55.11.55   Giá: 16,300,000   < - > 0901 868568   Giá: 6,000,000
0938.55.22.55   Giá: 16,300,000   < - > 0901 979868   Giá: 6,000,000
0938.55.44.55   Giá: 16,300,000   < - > 0901 979968   Giá: 6,000,000
0938.56.4444   Giá: 16,300,000   < - > 0901 989968   Giá: 6,000,000
0938.57.4444   Giá: 16,300,000   < - > 0901.02.19.19   Giá: 6,000,000
0938.71.5678   Giá: 16,300,000   < - > 0901.09.6668   Giá: 6,000,000
0939.74.0000   Giá: 16,300,000   < - > 0901.2.2.1993   Giá: 6,000,000
0938.141.141   Giá: 16,250,000   < - > 0901.22.24.26   Giá: 6,000,000
0901.68.99.68   Giá: 16,200,000   < - > 0901.22.3579   Giá: 6,000,000
093.12.33339   Giá: 16,200,000   < - > 0901.22.8889   Giá: 6,000,000
093.12.66669   Giá: 16,200,000   < - > 0901.2222.62   Giá: 6,000,000
0931 223888   Giá: 16,200,000   < - > 0901.2222.78   Giá: 6,000,000
0931 223999   Giá: 16,200,000   < - > 0901.2222.82   Giá: 6,000,000
0931 225888   Giá: 16,200,000   < - > 0901.26.46.86   Giá: 6,000,000
0931 225999   Giá: 16,200,000   < - > 0901.27.28.28   Giá: 6,000,000
0931 227888   Giá: 16,200,000   < - > 0901.27.8668   Giá: 6,000,000
0931 252888   Giá: 16,200,000   < - > 0901.33.1688   Giá: 6,000,000
0931 269888   Giá: 16,200,000   < - > 0901.37.68.66   Giá: 6,000,000
0931 290000   Giá: 16,200,000   < - > 0901.38.3688   Giá: 6,000,000
0931 552552   Giá: 16,200,000   < - > 0901.52.52.59   Giá: 6,000,000
0931 557888   Giá: 16,200,000   < - > 0901.63.63.66   Giá: 6,000,000
0931.2222.44   Giá: 16,200,000   < - > 0901.80.79.68   Giá: 6,000,000
0931.27.1111   Giá: 16,200,000   < - > 0901.82.9666   Giá: 6,000,000
0931.55.7999   Giá: 16,200,000   < - > 0901.86.86.96   Giá: 6,000,000

>>> Hướng dẫn chọn sim Mobifone số đẹp giá rẻ.

Hướng dẫn chọn sim Mobifone số đẹp giá rẻ.

Vậy nguyên nhân là do đâu?
Trước đây MobiFone và Vinaphone đều trực thuộc tập đoàn VNPT nên tập đoàn này có chủ trương Vinaphone tập trung phát triển thị trường phía Bắc, MobiFone tập trung phát triển thị trường ở miền Nam để tránh nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần cũng như tránh lãng phí nguồn lực. Vì vậy không có gì khó hiểu khi người dùng miền Bắc lại ít người mua và sử dụng sim MobiFone đến vậy..
Tuy nhiên hiện nay MobiFone đang tích cực mở rộng thị phần ở miền Bắc, liên tục nghiên cứu, triển khai dịch vụ cung cấp cho khách hàng đảm bảo sự hài lòng của mọi đối tượng.
MobiFone chứng tỏ được năng lực của mình khi liên tục đạt danh hiệu đáng tự hào như nhà mạng chăm sóc khách hàng tốt nhất, nhà mạng có chất lượng phục vụ tốt nhất. Người dùng ngày càng có niềm tin vào nhà mạng này và có xu hướng chuyển sang mua sim Mobi. 
Sim số đẹp MobiFone cũng chính vì thế đã trở nên đắt hàng, thậm chí là cung không đủ cầu. Giá cả thì ngày càng leo thang đến mức có những cá nhân lợi dụng nhu cầu lớn của khách hàng mà đặt giá trên trời khiến cho người mua chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chưa dừng lại ở đó, đôi khi còn có những trường hợp bị lừa, chiếm đoạt tiền từ việc mua bán sim không chính thống từ những cá nhân không đáng tin cậy.
Để giải quyết vấn đề này các cơ quan quản lý đã đưa ra nhiều biện pháp mạnh nhằm răn đe, kiểm soát việc mua bán sim số đẹp. Tuy vậy quá trình quản lý còn chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn. Nhận thấy những bất cập đó, đại lý sim số của chúng tôi tại Hà Nội đã chủ động cung cấp cho khách hàng nguồn sim số đẹp chất lượng giá rẻ, phù hợp với mọi đối tượng người dùng.
Chúng tôi đảm bảo việc đăng ký chính chủ cho người mua sim, không để tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt sim số đẹp ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng.
Để mua được sim MobiFone số đẹp giá rẻ các bạn chỉ cần làm theo các bước sau:
  • Bước 1: Truy cập vào trang: dailysimsodep.com.vn
  • Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm sim vào ô tìm kiếm 
  • Bước 3: Chọn sim và đặt hàng.
Thật quá đơn giản đúng không?
Hãy nhanh tay mua cho mình một chiếc sim Mobi để khám phá sự tuyệt vời của nhà mạng này nhé.
Các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi để mua sim số đẹp tại Hà Nội hoặc gọi điện để được hỗ trợ tốt nhất.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Bài viết liên quan:

Làm thế nào để mua được sim số đẹp giá rẻ

Sim đẹp giá rẻ cho mọi nhà
Để thỏa mãn nhu cầu mua sim của các khách hàng yêu quý, hôm nay đại lý sim số đẹp sẽ giúp các bạn khám phá thế giới sim số đẹp giá rẻ phù hợp với tất cả mọi người.Với nhiều loại nhiều loại sim như sim năm sinh, sim phong thủy, sim tứ quý...đa dạng về đầu số cho bạn lựa chọn.
Xem thêm:

Làm thế nào để mua sim số đẹp giá rẻ nhất

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0933 337773   Giá: 18,000,000   < - > 0904.06.1993   Giá: 5,999,000
0933 456782   Giá: 18,000,000   < - > 0904.85.85.89   Giá: 5,999,000
0933.55.56.57   Giá: 18,000,000   < - > 0931 878979   Giá: 5,999,000
0933.81.8668   Giá: 18,000,000   < - > 0937 463888   Giá: 5,999,000
0935 196888   Giá: 18,000,000   < - > 0939.81.82.81   Giá: 5,999,000
0935.1111.68   Giá: 18,000,000   < - > 089.8 188882   Giá: 6,000,000
0935.1111.68   Giá: 18,000,000   < - > 0898 000567   Giá: 6,000,000
0936 666627   Giá: 18,000,000   < - > 0898 024024   Giá: 6,000,000
0938 477999   Giá: 18,000,000   < - > 0898 123168   Giá: 6,000,000
0938.4666.88   Giá: 18,000,000   < - > 0898 123234   Giá: 6,000,000
0939 791791   Giá: 18,000,000   < - > 0898 515777   Giá: 6,000,000
0901 010123   Giá: 17,800,000   < - > 0898 666139   Giá: 6,000,000
0902 345638   Giá: 17,800,000   < - > 0898 666266   Giá: 6,000,000
0902 345655   Giá: 17,800,000   < - > 0898 666676   Giá: 6,000,000
0902 345659   Giá: 17,800,000   < - > 0898 668333   Giá: 6,000,000
0902 345788   Giá: 17,800,000   < - > 0898 669679   Giá: 6,000,000
0902 345979   Giá: 17,800,000   < - > 0898 686696   Giá: 6,000,000
0903 096668   Giá: 17,800,000   < - > 0898 688333   Giá: 6,000,000
0906 374444   Giá: 17,800,000   < - > 0898 699896   Giá: 6,000,000
0906 702345   Giá: 17,800,000   < - > 0898 714888   Giá: 6,000,000
0906 777755   Giá: 17,800,000   < - > 0898 750888   Giá: 6,000,000
0906 777968   Giá: 17,800,000   < - > 0898 759888   Giá: 6,000,000
0906 789679   Giá: 17,800,000   < - > 0898 800866   Giá: 6,000,000
0906 789790   Giá: 17,800,000   < - > 0898 811866   Giá: 6,000,000
0906 789977   Giá: 17,800,000   < - > 0898 833866   Giá: 6,000,000
0906 868093   Giá: 17,800,000   < - > 0898 833886   Giá: 6,000,000
0906 868179   Giá: 17,800,000   < - > 0898 870999   Giá: 6,000,000
0906 868887   Giá: 17,800,000   < - > 0898 873999   Giá: 6,000,000
0906 886093   Giá: 17,800,000   < - > 0898 874888   Giá: 6,000,000
0906 886388   Giá: 17,800,000   < - > 0898 875999   Giá: 6,000,000
0906 886555   Giá: 17,800,000   < - > 0898 878686   Giá: 6,000,000
0906 886767   Giá: 17,800,000   < - > 0898 881357   Giá: 6,000,000
0906 886799   Giá: 17,800,000   < - > 0898 884777   Giá: 6,000,000
0906 886979   Giá: 17,800,000   < - > 0898 885556   Giá: 6,000,000
0906 888179   Giá: 17,800,000   < - > 0898 885559   Giá: 6,000,000
0907 000868   Giá: 17,800,000   < - > 0898 885959   Giá: 6,000,000
0907 778688   Giá: 17,800,000   < - > 0898 889009   Giá: 6,000,000
0907 887939   Giá: 17,800,000   < - > 0898 889090   Giá: 6,000,000
0907 888168   Giá: 17,800,000   < - > 0898 889339   Giá: 6,000,000
0907 896979   Giá: 17,800,000   < - > 0898 891818   Giá: 6,000,000
0907 897939   Giá: 17,800,000   < - > 0898 893636   Giá: 6,000,000
0908 777939   Giá: 17,800,000   < - > 0898 893838   Giá: 6,000,000
0934 165678   Giá: 17,800,000   < - > 0898 895858   Giá: 6,000,000
0936 000368   Giá: 17,800,000   < - > 0898 895959   Giá: 6,000,000
0937 393868   Giá: 17,800,000   < - > 0898 899009   Giá: 6,000,000
0937 803979   Giá: 17,800,000   < - > 0898 899090   Giá: 6,000,000
0937 943979   Giá: 17,800,000   < - > 0898 899099   Giá: 6,000,000
0938 089888   Giá: 17,800,000   < - > 0898 899119   Giá: 6,000,000
0938 525678   Giá: 17,800,000   < - > 0898 899229   Giá: 6,000,000
0938 668877   Giá: 17,800,000   < - > 0898 899399   Giá: 6,000,000
0938 677788   Giá: 17,800,000   < - > 0898 899900   Giá: 6,000,000
0938 797938   Giá: 17,800,000   < - > 0898 932999   Giá: 6,000,000
0938 802802   Giá: 17,800,000   < - > 0898 941941   Giá: 6,000,000
0938 886777   Giá: 17,800,000   < - > 0898.12.38.68   Giá: 6,000,000
0938 888090   Giá: 17,800,000   < - > 0898.14.0000   Giá: 6,000,000
0938 888091   Giá: 17,800,000   < - > 0898.18.38.68   Giá: 6,000,000
0938 888894   Giá: 17,800,000   < - > 0898.21.9898   Giá: 6,000,000
0901 070888   Giá: 17,500,001   < - > 0898.3456.68   Giá: 6,000,000
0899 999113   Giá: 17,500,000   < - > 0898.41.0000   Giá: 6,000,000
0901 009888   Giá: 17,500,000   < - > 0898.42.0000   Giá: 6,000,000
0901.5555.75   Giá: 17,500,000   < - > 0898.43.0000   Giá: 6,000,000
0903 032666   Giá: 17,500,000   < - > 0898.45.0000   Giá: 6,000,000
093.55.11.333   Giá: 17,500,000   < - > 0898.50.8666   Giá: 6,000,000
0935.1.77778   Giá: 17,500,000   < - > 0898.50.88.66   Giá: 6,000,000
0936 222224   Giá: 17,500,000   < - > 0898.50.8889   Giá: 6,000,000
0931.25.8999   Giá: 17,200,000   < - > 0898.65.75.85   Giá: 6,000,000
0909 361666   Giá: 17,160,000   < - > 0898.65.7968   Giá: 6,000,000
0909 234111   Giá: 17,100,000   < - > 0898.68.4567   Giá: 6,000,000
093.777.1.555   Giá: 17,100,000   < - > 0898.69.4567   Giá: 6,000,000
093.888.222.9   Giá: 17,100,000   < - > 0898.79.11.79   Giá: 6,000,000
0938 234222   Giá: 17,100,000   < - > 0898.79.22.79   Giá: 6,000,000
0938.28.29.29   Giá: 17,100,000   < - > 0898.79.4567   Giá: 6,000,000
0938.32.0000   Giá: 17,100,000   < - > 0898.8.9.10.11   Giá: 6,000,000
0939.05.15.15   Giá: 17,100,000   < - > 0898.92.93.94   Giá: 6,000,000
0898.225.225   Giá: 17,000,000   < - > 08989.4.7888   Giá: 6,000,000
0898.227.227   Giá: 17,000,000   < - > 08989.4.7999   Giá: 6,000,000
0899 998484   Giá: 17,000,000   < - > 08989.45.999   Giá: 6,000,000
0901 557999   Giá: 17,000,000   < - > 0899 995080   Giá: 6,000,000
0907 050050   Giá: 17,000,000   < - > 0899 996186   Giá: 6,000,000
0931 060060   Giá: 17,000,000   < - > 0899 996188   Giá: 6,000,000
0931.012.999   Giá: 17,000,000   < - > 0899 996189   Giá: 6,000,000
0931.08.1111   Giá: 17,000,000   < - > 0899 996446   Giá: 6,000,000
0932 690999   Giá: 17,000,000   < - > 0899 996696   Giá: 6,000,000
0934 695695   Giá: 17,000,000   < - > 0899 996698   Giá: 6,000,000
0935 131131   Giá: 17,000,000   < - > 0899 999128   Giá: 6,000,000
0898.12.13.14   Giá: 16,900,000   < - > 0899 999155   Giá: 6,000,000
0901 862999   Giá: 16,900,000   < - > 0899 999156   Giá: 6,000,000
0902 629888   Giá: 16,900,000   < - > 0899 999158   Giá: 6,000,000
0908 166669   Giá: 16,900,000   < - > 0899 999159   Giá: 6,000,000
0908 166669   Giá: 16,900,000   < - > 0899 999238   Giá: 6,000,000
0939 166669   Giá: 16,900,000   < - > 0899 999282   Giá: 6,000,000
0939 166669   Giá: 16,900,000   < - > 0899 999283   Giá: 6,000,000
0935 338989   Giá: 16,868,000   < - > 0899.27.39.79   Giá: 6,000,000
0938 889991   Giá: 16,868,000   < - > 0899.279.779   Giá: 6,000,000
0898 223223   Giá: 16,800,000   < - > 0899.289.889   Giá: 6,000,000
0898.05.1111   Giá: 16,800,000   < - > 0899.299.199   Giá: 6,000,000
0898.19.39.99   Giá: 16,800,000   < - > 0899.299.222   Giá: 6,000,000
0899 999880   Giá: 16,800,000   < - > 0899.79.1989   Giá: 6,000,000
0901.48.6888   Giá: 16,800,000   < - > 0899.79.72.79   Giá: 6,000,000
0901.85.86.86   Giá: 16,800,000   < - > 09.01.01.2006   Giá: 6,000,000
0903 051888   Giá: 16,800,000   < - > 09.01.02.1994   Giá: 6,000,000

>>> Xem thêm hướng dẫn chọn mua sim số đẹp giá dưới 200.000đ.

Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp giá dưới 200.000đ.

Như các bạn đã biết nhu cầu mua sim ngày nay rất lớn, nhất là mua sim số đẹp giá rẻ. Bởi lẽ phần lớn dân cư nước ta có thu nhập tầm trung trở xuống. Vì cuộc sống còn nhiều vấn đề phải lo đến, tài chính cần phải cân đối trong mọi hành động mua bán. Mặc dù có mong muốn mua sim số đẹp nhưng nhiều người còn ngần ngại vì giá cả của chúng.
Tuy nhiên mọi người cũng không cần phải lo lắng bởi vì trên thị trường sim số đẹp vẫn tồn tại những dòng sim giá rẻ, phù hợp với hầu hết người tiêu dùng.
Mức giá của những chiếc sim này chỉ dao động trong khoảng vài trăm nghìn trong khi số sim vẫn có nét đẹp riêng của nó. Vì thế đừng ngần ngại khám phá kho sim giá rẻ khổng lồ này nhé.
Để tìm sim các bạn hãy truy cập vào trang web của chúng tôi.
Sau đó các bạn hãy kích chuột vào ô SIM GIÁ RẺ giống như khoanh tròn trên.
Ngay lập tức hàng loạt số sim giá rẻ sẽ hiện ra để các bạn lựa chọn với đầy đủ các mạng: Viettel, Vinaphone, MobiFone, G-mobile…
Các bạn chỉ cần lựa chọn sim theo sở thích, mong muốn của mình.
Sau đó thực hiện thao tác đặt hàng bằng cách kích chuột vào ô Đặt hàng bên cạnh số SIM đó. Kế tiếp là nhập thông tin người nhận và xác nhận đơn hàng.
Như vậy là đã gần hoàn thành xong việc tìm và mua sim giá rẻ rồi. Bạn sẽ được chúng tôi giao hàng đến tận nhà và thanh toán tại nhà. Thật tuyệt vời.
Hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những chiếc SIM tuyệt vời nào!
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Bài viết liên quan: