Hiển thị các bài đăng có nhãn sim năm sinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sim năm sinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Cách chọn lựa sim năm sinh 1969 cho tuổi Kỷ Dậu

Sim số đẹp cho người sinh năm 1969
Người sinh năm 1969 là những người tuổi Kỷ Dậu.Nếu bạn sinh năm 1969 hay có người thân sinh năm 1969 bạn muốn mua sim năm sinh để dành tặng họ mà chưa biết cách thì hãy đọc bài viết dưới để hiểu thêm .
Xem thêm:

Cách chọn lựa sim năm sinh 1969 cho tuổi Kỷ Dậu

>>> Mời quý khách tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0931 232888   Giá: 18,200,000   < - > 09077.999.44   Giá: 5,900,000
0931 232999   Giá: 18,200,000   < - > 0908 604789   Giá: 5,900,000
0931 236236   Giá: 18,200,000   < - > 0908 604789   Giá: 5,900,000
0931 236999   Giá: 18,200,000   < - > 0908.77.11.00   Giá: 5,900,000
0931 238999   Giá: 18,200,000   < - > 0908.77.11.44   Giá: 5,900,000
0931 239888   Giá: 18,200,000   < - > 0909 518111   Giá: 5,900,000
0931 255888   Giá: 18,200,000   < - > 0909 518111   Giá: 5,900,000
0931 255999   Giá: 18,200,000   < - > 0909 792386   Giá: 5,900,000
0931 278999   Giá: 18,200,000   < - > 0909 792386   Giá: 5,900,000
0931 279888   Giá: 18,200,000   < - > 0909.7444.55   Giá: 5,900,000
0931.178.999   Giá: 18,200,000   < - > 0931 084666   Giá: 5,900,000
0931.29.6999   Giá: 18,200,000   < - > 0931 468568   Giá: 5,900,000
0931.55.39.79   Giá: 18,200,000   < - > 0931 468868   Giá: 5,900,000
0933.38.48.58   Giá: 18,200,000   < - > 0931 918666   Giá: 5,900,000
0898 009888   Giá: 18,000,000   < - > 0931.05.15.25   Giá: 5,900,000
0898 026868   Giá: 18,000,000   < - > 0931.33.56.56   Giá: 5,900,000
0898 090900   Giá: 18,000,000   < - > 0931.339.559   Giá: 5,900,000
0898 098898   Giá: 18,000,000   < - > 0932 981666   Giá: 5,900,000
0898 098909   Giá: 18,000,000   < - > 0932.0.1.2.3.4.4   Giá: 5,900,000
0898 183183   Giá: 18,000,000   < - > 0932.66.11.44   Giá: 5,900,000
0898 199991   Giá: 18,000,000   < - > 0932.66.11.77   Giá: 5,900,000
0898 608668   Giá: 18,000,000   < - > 0933.59.0123   Giá: 5,900,000
0898 618668   Giá: 18,000,000   < - > 0935 882255   Giá: 5,900,000
0898 666689   Giá: 18,000,000   < - > 0936.11.77.00   Giá: 5,900,000
0898 666866   Giá: 18,000,000   < - > 0936.11.77.22   Giá: 5,900,000
0898 696888   Giá: 18,000,000   < - > 0936.33.00.44   Giá: 5,900,000
0898 699996   Giá: 18,000,000   < - > 0936.33.00.77   Giá: 5,900,000
0898 799997   Giá: 18,000,000   < - > 0937 911368   Giá: 5,900,000
0898 900800   Giá: 18,000,000   < - > 0937 987988   Giá: 5,900,000
0898 900999   Giá: 18,000,000   < - > 0937.11.44.00   Giá: 5,900,000
0898.03.2222   Giá: 18,000,000   < - > 0937.11.44.22   Giá: 5,900,000
0898.05.2222   Giá: 18,000,000   < - > 0937.11.44.33   Giá: 5,900,000
0898.22.6888   Giá: 18,000,000   < - > 0937.11.55.00   Giá: 5,900,000
0898.22.86.86   Giá: 18,000,000   < - > 0937.11.55.22   Giá: 5,900,000
0898.5555.79   Giá: 18,000,000   < - > 0937.11.55.33   Giá: 5,900,000
0898.685.686   Giá: 18,000,000   < - > 0937.11.55.44   Giá: 5,900,000
0898.689.889   Giá: 18,000,000   < - > 0937.55.44.00   Giá: 5,900,000
0898.75.68.68   Giá: 18,000,000   < - > 0937.55.44.11   Giá: 5,900,000
0899 989168   Giá: 18,000,000   < - > 0937.55.44.22   Giá: 5,900,000
0899 995559   Giá: 18,000,000   < - > 0937.66.1989   Giá: 5,900,000
0899 996767   Giá: 18,000,000   < - > 0937.66.44.00   Giá: 5,900,000
0899 997666   Giá: 18,000,000   < - > 0937.66.44.33   Giá: 5,900,000
0899 998008   Giá: 18,000,000   < - > 0937.66.44.77   Giá: 5,900,000
0899 998228   Giá: 18,000,000   < - > 0937.99.44.00   Giá: 5,900,000
0899 998778   Giá: 18,000,000   < - > 0937.99.44.11   Giá: 5,900,000
0899 998968   Giá: 18,000,000   < - > 0937.99.44.22   Giá: 5,900,000
0899 999778   Giá: 18,000,000   < - > 0937.99.44.33   Giá: 5,900,000
0899.79.89.89   Giá: 18,000,000   < - > 0937.99.44.77   Giá: 5,900,000
09.3186.3186   Giá: 18,000,000   < - > 0937166799    Giá: 5,900,000
09.3579.77.99   Giá: 18,000,000   < - > 0937166799    Giá: 5,900,000
090 898 1989   Giá: 18,000,000   < - > 0938 323777   Giá: 5,900,000
090.7 895888   Giá: 18,000,000   < - > 0938 618161   Giá: 5,900,000
090.85.01234   Giá: 18,000,000   < - > 0938 618161   Giá: 5,900,000
090.85.01234   Giá: 18,000,000   < - > 0938 881357   Giá: 5,900,000
0901 011988   Giá: 18,000,000   < - > 0938 998993   Giá: 5,900,000
0901 011989   Giá: 18,000,000   < - > 0938.22.00.44   Giá: 5,900,000
0901 039888   Giá: 18,000,000   < - > 0938.22.00.77   Giá: 5,900,000
0901 050050   Giá: 18,000,000   < - > 0938.22.11.44   Giá: 5,900,000
0901 053053   Giá: 18,000,000   < - > 0938.55.00.44   Giá: 5,900,000
0901 089888   Giá: 18,000,000   < - > 0938.55.00.77   Giá: 5,900,000
0901 098098   Giá: 18,000,000   < - > 0938.55.11.44   Giá: 5,900,000
0901 368868   Giá: 18,000,000   < - > 0938.55.22.44   Giá: 5,900,000
0901 368868   Giá: 18,000,000   < - > 0938.55.44.00   Giá: 5,900,000
0901 865999   Giá: 18,000,000   < - > 0938.55.44.11   Giá: 5,900,000
0901.05.6888   Giá: 18,000,000   < - > 0938.55.44.22   Giá: 5,900,000
0901.07.6888   Giá: 18,000,000   < - > 0938.77.22.00   Giá: 5,900,000
0901.68.28.68   Giá: 18,000,000   < - > 0938.77.22.11   Giá: 5,900,000
0901.999.889   Giá: 18,000,000   < - > 0938.77.22.44   Giá: 5,900,000
09012.11.888   Giá: 18,000,000   < - > 0938.77.22.55   Giá: 5,900,000
0902.49.1111   Giá: 18,000,000   < - > 0938.77.22.66   Giá: 5,900,000
0902.49.1111   Giá: 18,000,000   < - > 0938619161    Giá: 5,900,000
0903 61 8866   Giá: 18,000,000   < - > 0938619161    Giá: 5,900,000
0904 091929   Giá: 18,000,000   < - > 0939 054888   Giá: 5,900,000
0904 188886   Giá: 18,000,000   < - > 0939 194888   Giá: 5,900,000
0904 190000   Giá: 18,000,000   < - > 0939 218219   Giá: 5,900,000
0906 111179   Giá: 18,000,000   < - > 0939 271666   Giá: 5,900,000
0906 936688   Giá: 18,000,000   < - > 0939 305666   Giá: 5,900,000
0907 917917   Giá: 18,000,000   < - > 0939 314888   Giá: 5,900,000
0908.94.95.96   Giá: 18,000,000   < - > 0939 475888   Giá: 5,900,000
0908.94.95.96   Giá: 18,000,000   < - > 0939.55.99.33   Giá: 5,900,000
0909 012333   Giá: 18,000,000   < - > 0939.77.00.11   Giá: 5,900,000
0909 166669   Giá: 18,000,000   < - > 0939.77.66.22   Giá: 5,900,000
0909 949969   Giá: 18,000,000   < - > 0939181198    Giá: 5,900,000
0909.59.7779   Giá: 18,000,000   < - > 0939181198    Giá: 5,900,000
0909.91.93.95   Giá: 18,000,000   < - > 0898 678368   Giá: 5,950,000
093.234567.5   Giá: 18,000,000   < - > 0898 939168   Giá: 5,950,000
0931 018018   Giá: 18,000,000   < - > 09.3939.1689   Giá: 5,950,000
0931 056056   Giá: 18,000,000   < - > 0901 386179   Giá: 5,950,000
0931 058058   Giá: 18,000,000   < - > 0931 919899   Giá: 5,950,000
0931 154444   Giá: 18,000,000   < - > 0931 929899   Giá: 5,950,000
0931 339379   Giá: 18,000,000   < - > 0931 959899   Giá: 5,950,000
0931 922888   Giá: 18,000,000   < - > 0931 967879   Giá: 5,950,000
0931 977799   Giá: 18,000,000   < - > 0932 765777   Giá: 5,950,000
0931 98.98.89   Giá: 18,000,000   < - > 0936 535777   Giá: 5,950,000
0931.0.77779   Giá: 18,000,000   < - > 0898 135799   Giá: 5,990,000
0931.07.79.79   Giá: 18,000,000   < - > 0898 139168   Giá: 5,990,000
0931.88.9898   Giá: 18,000,000   < - > 0898.1368.79   Giá: 5,990,000
0931.89.88.89   Giá: 18,000,000   < - > 09.09.04.2016   Giá: 5,990,000
0932 789555   Giá: 18,000,000   < - > 09.09.07.2016   Giá: 5,990,000
0932.83.1111   Giá: 18,000,000   < - > 0901.229.779   Giá: 5,999,000
0933 335373   Giá: 18,000,000   < - > 0904.03.1993   Giá: 5,999,000

>>> Xem thêm video hướng dẫn chọn sim  số đẹp sao cho đúng cách.

Hướng dẫn cách chọn sim số đẹp sao cho đúng cách.

Người sinh năm 1969 là những người tuổi Kỷ Dậu. Theo Đông Phương học thì họ là những người sinh ra đã có số an bình, cuộc đời no đủ, về sau giàu có. Dù có thế nào họ vẫn có cái ăn cái mặc, không lo đói rách. 
Những người sinh năm 1969 tính đến nay đã được 48 tuổi, một số tuổi gặp nhiều may mắn của họ. Lựa chọn một chiếc sim năm sinh hợp với tuổi là một việc cần thiết, giúp cho họ gặp nhiều may mắn hơn cả trong công việc lẫn trong cuộc sống.
Để lựa chọn sim năm sinh cho người sinh năm 1969 các bạn chỉ cần truy cập vào trang web của chúng tôi rồi tìm kiếm trong giao diện màn hình chính của trang web. Trong giao diện chính có ô sim năm sinh các bạn ấn vào và tiến hành tìm kiếm hoặc kích chuột trực tiếp vào ô chọn nhanh như hình: 
Sau khi lựa chọn cho mình một chiếc SIM vừa ý các bạn hãy ấn vào ô đặt hàng rồi sau đó điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể giao hàng đến tận nơi cho bạn. Các bạn sẽ không phải ra tận ngân hàng để chuyển tiền vì chúng tôi sẽ ship COD, bạn chỉ phải trả tiền khi hàng đến tay.
Chúc quý khách mua sim thành công.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Bài viết liên quan:

Hướng dẫn chọn sim năm sinh 1970 dành cho tuổi Canh Tuất

Sim đẹp hợp tuổi cho người sinh năm 1970
Sinh năm 1970 là những người tuổi Canh Tuất. Họ có những đặc điểm khá riêng biệt không giống với những tuổi khác. Để tìm hiểu một cách rõ ràng nhất và chọn sim năm sinh cho người sinh năm 1970 chuẩn xác nhất chúng ta hãy cùng xem xét bài viết sau.
>>> Mời quý khách tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0907 777098   Giá: 19,200,000   < - > 0932.90.8666   Giá: 5,800,000
0907 778555   Giá: 19,200,000   < - > 0933 579889   Giá: 5,800,000
0907 888844   Giá: 19,200,000   < - > 0934 082468   Giá: 5,800,000
0908 364444   Giá: 19,200,000   < - > 0934 933966   Giá: 5,800,000
0931 222227   Giá: 19,200,000   < - > 0934.90.6886   Giá: 5,800,000
0931 223223   Giá: 19,200,000   < - > 0937 153388   Giá: 5,800,000
0931 225225   Giá: 19,200,000   < - > 0937.7.6.1979   Giá: 5,800,000
0931 238238   Giá: 19,200,000   < - > 0938 088181   Giá: 5,800,000
0931 277999   Giá: 19,200,000   < - > 0938 533332   Giá: 5,800,000
0931 278278   Giá: 19,200,000   < - > 0938 668248   Giá: 5,800,000
0937 833939   Giá: 19,200,000   < - > 0938 888242   Giá: 5,800,000
0938 888844   Giá: 19,200,000   < - > 0938 888313   Giá: 5,800,000
0898 666667   Giá: 19,000,000   < - > 0938 888391   Giá: 5,800,000
0898.177.999   Giá: 19,000,000   < - > 0938 888392   Giá: 5,800,000
0898.44.68.68   Giá: 19,000,000   < - > 0938 888395   Giá: 5,800,000
0898.67.68.69   Giá: 19,000,000   < - > 0938 888396   Giá: 5,800,000
0899 996060   Giá: 19,000,000   < - > 0938 888397   Giá: 5,800,000
0899 996333   Giá: 19,000,000   < - > 0938 888464   Giá: 5,800,000
0899 997986   Giá: 19,000,000   < - > 0938 888691   Giá: 5,800,000
0899 997988   Giá: 19,000,000   < - > 0938 888695   Giá: 5,800,000
0899 998118   Giá: 19,000,000   < - > 0938 888964   Giá: 5,800,000
09.09.02.1989   Giá: 19,000,000   < - > 0939.96.9889   Giá: 5,800,000
0901 019888   Giá: 19,000,000   < - > 0903 641777   Giá: 5,820,000
0901 055888   Giá: 19,000,000   < - > 0906 906916   Giá: 5,850,000
0901 058058   Giá: 19,000,000   < - > 093.123.33.43   Giá: 5,850,000
0901 060060   Giá: 19,000,000   < - > 093.772.88.66   Giá: 5,850,000
0901 065065   Giá: 19,000,000   < - > 093.775.88.66   Giá: 5,850,000
0901 067888   Giá: 19,000,000   < - > 0937.52.88.66   Giá: 5,850,000
0901 079888   Giá: 19,000,000   < - > 0902 468678   Giá: 5,870,000
0901 196888   Giá: 19,000,000   < - > 0898.28.3456   Giá: 5,880,000
0901 277888   Giá: 19,000,000   < - > 0898 097888   Giá: 5,900,000
0901 278278   Giá: 19,000,000   < - > 0898 129179   Giá: 5,900,000
0901 557888   Giá: 19,000,000   < - > 0898 138179   Giá: 5,900,000
0901 89 98 98   Giá: 19,000,000   < - > 0898 666179   Giá: 5,900,000
0901.00.11.99   Giá: 19,000,000   < - > 0898 883737   Giá: 5,900,000
0901.00.33.88   Giá: 19,000,000   < - > 0898 884343   Giá: 5,900,000
0901.09.7999   Giá: 19,000,000   < - > 0898.26.3456   Giá: 5,900,000
0904 030886   Giá: 19,000,000   < - > 0899 998169   Giá: 5,900,000
0906 113979   Giá: 19,000,000   < - > 0899 998179   Giá: 5,900,000
0906 123979   Giá: 19,000,000   < - > 0899 998379   Giá: 5,900,000
0931 012012   Giá: 19,000,000   < - > 0899 998468   Giá: 5,900,000
0931 012888   Giá: 19,000,000   < - > 0899 998566   Giá: 5,900,000
0931 059059   Giá: 19,000,000   < - > 0899 998916   Giá: 5,900,000
0931 066999   Giá: 19,000,000   < - > 0899 999233   Giá: 5,900,000
0931 069069   Giá: 19,000,000   < - > 0899 999383   Giá: 5,900,000
0931 077888   Giá: 19,000,000   < - > 0899 999539   Giá: 5,900,000
0931 080888   Giá: 19,000,000   < - > 0899 999565   Giá: 5,900,000
0931 086086   Giá: 19,000,000   < - > 09.01.08.1968   Giá: 5,900,000
0931 090888   Giá: 19,000,000   < - > 090 114 7799   Giá: 5,900,000
0931 577979   Giá: 19,000,000   < - > 090.234.00.11   Giá: 5,900,000
0931 856888   Giá: 19,000,000   < - > 090.234.00.22   Giá: 5,900,000
0931 880999   Giá: 19,000,000   < - > 090.234.00.33   Giá: 5,900,000
0931 882999   Giá: 19,000,000   < - > 090.234.00.44   Giá: 5,900,000
0931 885999   Giá: 19,000,000   < - > 090.234.00.77   Giá: 5,900,000
0931 887999   Giá: 19,000,000   < - > 090.234.00.88   Giá: 5,900,000
0931.09.1111   Giá: 19,000,000   < - > 090.234.11.33   Giá: 5,900,000
0931.09.8999   Giá: 19,000,000   < - > 090.234.11.44   Giá: 5,900,000
0931.89.1999   Giá: 19,000,000   < - > 090.234.11.55   Giá: 5,900,000
0931.89.2999   Giá: 19,000,000   < - > 090.234.22.55   Giá: 5,900,000
0931.89.3999   Giá: 19,000,000   < - > 090.234.33.77   Giá: 5,900,000
0931.89.5999   Giá: 19,000,000   < - > 090.234.44.55   Giá: 5,900,000
0931.89.6888   Giá: 19,000,000   < - > 090.234.44.99   Giá: 5,900,000
0933 939555   Giá: 19,000,000   < - > 090.77.333.00   Giá: 5,900,000
0935 251999   Giá: 19,000,000   < - > 090.77.333.11   Giá: 5,900,000
0935 612999   Giá: 19,000,000   < - > 090.77.333.22   Giá: 5,900,000
0936 771999   Giá: 19,000,000   < - > 090.77.333.44   Giá: 5,900,000
0939.22.00.22   Giá: 19,000,000   < - > 090.88.444.00   Giá: 5,900,000
0939.562.999   Giá: 19,000,000   < - > 090.88.444.11   Giá: 5,900,000
0939.0666.88   Giá: 18,800,000   < - > 090.88.444.22   Giá: 5,900,000
0937.82.86.86   Giá: 18,770,000   < - > 090.88.444.66   Giá: 5,900,000
09.36.36.01.01   Giá: 18,700,000   < - > 0901 240666   Giá: 5,900,000
0902.44.1234   Giá: 18,700,000   < - > 0901 998968   Giá: 5,900,000
093.88.11.333   Giá: 18,700,000   < - > 0902 468168   Giá: 5,900,000
093.88.33.000   Giá: 18,700,000   < - > 0902 555445   Giá: 5,900,000
093.88.33.111   Giá: 18,700,000   < - > 0902.44.11.00   Giá: 5,900,000
093.88.33.222   Giá: 18,700,000   < - > 0902.44.11.33   Giá: 5,900,000
0936.36.02.02   Giá: 18,700,000   < - > 0902.44.11.66   Giá: 5,900,000
0936.36.03.03   Giá: 18,700,000   < - > 0902.86.82.86   Giá: 5,900,000
0936.36.05.05   Giá: 18,700,000   < - > 090234.33.44   Giá: 5,900,000
0937 652345   Giá: 18,700,000   < - > 0903 188885   Giá: 5,900,000
0937.35.45.55   Giá: 18,700,000   < - > 0906 979568   Giá: 5,900,000
0937.66.4567   Giá: 18,700,000   < - > 0906.22.99.44   Giá: 5,900,000
0937.77.11.77   Giá: 18,700,000   < - > 0906.33.77.44   Giá: 5,900,000
0938.55.2345   Giá: 18,700,000   < - > 0906.99.44.00   Giá: 5,900,000
0938.55.4567   Giá: 18,700,000   < - > 0906.99.44.11   Giá: 5,900,000
0938.77.2345   Giá: 18,700,000   < - > 0906.99.44.33   Giá: 5,900,000
0938.82.2345   Giá: 18,700,000   < - > 0907 729666   Giá: 5,900,000
0907 000055   Giá: 18,686,000   < - > 0907.08.7666   Giá: 5,900,000
0938 889995   Giá: 18,686,000   < - > 0907.3579.68   Giá: 5,900,000
0909 498686   Giá: 18,600,000   < - > 0907.41.77.88   Giá: 5,900,000
093.1335.888   Giá: 18,600,000   < - > 0907.55.22.66   Giá: 5,900,000
0898 012999   Giá: 18,500,000   < - > 0907.55.44.00   Giá: 5,900,000
0905.93.4444   Giá: 18,500,000   < - > 0907.55.44.11   Giá: 5,900,000
0935.24.1111   Giá: 18,500,000   < - > 0907.55.44.22   Giá: 5,900,000
0901 830888   Giá: 18,480,000   < - > 0907.55.66.00   Giá: 5,900,000
0901 268279   Giá: 18,200,000   < - > 0907.55.77.11   Giá: 5,900,000
0901 268468   Giá: 18,200,000   < - > 0907.58.77.88   Giá: 5,900,000
0901 269279   Giá: 18,200,000   < - > 0907.64.6886   Giá: 5,900,000
0931 200888   Giá: 18,200,000   < - > 09077.333.55   Giá: 5,900,000
0931 200999   Giá: 18,200,000   < - > 09077.999.11   Giá: 5,900,000
0931 221888   Giá: 18,200,000   < - > 09077.999.22   Giá: 5,900,000

>>> Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Mobifone số đẹp với giá rẻ.

Hướng dẫn chọn sim Mobifone số đẹp với giá rẻ.

Một số đặc điểm chung của những người sinh năm 1970
Tuổi Canh Tuất là tuổi có số giàu sang, quan trường vì tuổi này hồi trẻ bôn ba đây đó nên về già mới yên vị một nơi. Họ là những người thông minh, mưu lược cho nên việc họ có tướng hưởng lộc cũng không có gì ngạc nhiên.
Chọn sinh hợp tuổi 1970 là công việc không khó khăn như ta tưởng. Vì tướng số của những người sinh năm này khá tốt nên khi mua sim số đẹp ta không cần quá cân nhắc bởi lẽ họ hợp với hầu hết các loại SIM. 
Họ có thể cân nhắc đến các loại sim số đẹp điển hình nhất như: sim tam hoa, sim tứ quý, sim số tiến, sim lộc phát… Tuy vậy để gặp nhiều may mắn nhất thì họ nên lựa chọn sim năm sinh 1970.
Sim năm sinh 1970 là sim có số sim trùng với ngày tháng năm sinh của bạn. Chẳng hạn bạn sinh ngày 8/9/1970 thì có các dạng sim như:
Dạng 1: 09x08091970
Dạng 2: 09x891970
Dạng 3: 09x8970.
Thông thường sim năm sinh có chứa đầy đủ cả ngày tháng năm như dạng 1 thì sẽ có giá cao hơn sim chỉ có năm sinh như dạng 3.
Mua sim năm sinh dạng 1 sẽ mang lại nhiều may mắn nhất. Tuy nhiên không đồng nghĩa với việc 2 kiểu sim còn lại không mang lại may mắn cho chủ sở hữu. Chúng vẫn đem lại tài lộc, vinh hoa cho những người tuổi Canh Tuất.
Đặc điểm nữa là những người sinh năm 1970 năm nay 47 tuổi, một số tuổi mà theo tôi nghĩ đang đạt tới độ chin muồi của sự nghiệp. Việc sử dụng SIM cũng không phải ngày một ngày hai lại thay sim mới như những thanh thiếu niên trẻ tuổi nữa. Do đó lựa chọn một chiếc sim đẹp, phù hợp để sử dụng lâu dài là việc làm hết sức cần thiết.
Nếu bạn có cha, bác, chú, anh… sinh năm 1970 thì bạn hãy mua tặng họ một chiếc sim đặc biệt này để biểu lộ tình cảm, sự thương mến đến họ. Chắc chắn rằng đó sẽ là một trong những món quà ý nghĩa nhất mà họ từng nhận được trong đời.
Sim năm sinh 1970 có tất cả các mạng: Viettel, Vinaphone, MobiFone… Sẽ không có điều gì cản trở được việc mua sim của bạn.
Địa chỉ mua sim uy tín nhất cả nước đó là đại lý sim số đẹp của chúng tôi tại Hà Nội. Các bạn hãy đến để lựa chọn sim cho mình và người thân nhé!
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Bài viết liên quan: