Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Cách chọn sim năm sinh 1984 dành cho tuổi Giáp Tý

Sim năm sinh 1984 giá rẻ
Bạn muốn mua sim số đẹp, sim năm sinh 1984, bạn muốn sở hữu sim năm sinh giá rẻ, bạn muốn chọn sim năm sinh 1984 làm quà… hãy theo dõi bài viết này để giải quyết những vấn đề đó nhé.
Cách chọn sim năm sinh 1984 dành cho tuổi Giáp Tý

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0886 111668   Giá: 13,600,000   < - > 0982 611997   Giá: 6,000,000
0886 168688   Giá: 13,600,000   < - > 0982 631997   Giá: 6,000,000
0886 363686   Giá: 13,600,000   < - > 0982 686179   Giá: 6,000,000
0886 363688   Giá: 13,600,000   < - > 0982 691222   Giá: 6,000,000
0886 633668   Giá: 13,600,000   < - > 0982 836222   Giá: 6,000,000
0886 633688   Giá: 13,600,000   < - > 0982 868379   Giá: 6,000,000
0886 833868   Giá: 13,600,000   < - > 0982 871997   Giá: 6,000,000
0886 836368   Giá: 13,600,000   < - > 0982 922979   Giá: 6,000,000
0886.33.6866   Giá: 13,600,000   < - > 0982.31.9988   Giá: 6,000,000
0886.55.8688   Giá: 13,600,000   < - > 0982.33.22.00   Giá: 6,000,000
0961 818889   Giá: 13,600,000   < - > 0982.33.9969   Giá: 6,000,000
0961.86.1368   Giá: 13,600,000   < - > 0983 11 6866   Giá: 6,000,000
0962.86.1368   Giá: 13,600,000   < - > 0983 339879   Giá: 6,000,000
0965.86.1368   Giá: 13,600,000   < - > 0983 421555   Giá: 6,000,000
0966.36.1986   Giá: 13,600,000   < - > 0983 439333   Giá: 6,000,000
0971 368688   Giá: 13,600,000   < - > 0983 445222   Giá: 6,000,000
0971 368886   Giá: 13,600,000   < - > 0983 452001   Giá: 6,000,000
0973 391368   Giá: 13,600,000   < - > 0983 716555   Giá: 6,000,000
0981.55.1368   Giá: 13,600,000   < - > 0983 919779   Giá: 6,000,000
0981.97.6886   Giá: 13,600,000   < - > 0983 993992   Giá: 6,000,000
0986.91.6668   Giá: 13,600,000   < - > 0983.07.1995   Giá: 6,000,000
0987 516699   Giá: 13,600,000   < - > 0983.17.1919   Giá: 6,000,000
0987 546699   Giá: 13,600,000   < - > 0983.23.26.26   Giá: 6,000,000
0987 969868   Giá: 13,600,000   < - > 0983.29.1989   Giá: 6,000,000
0989 046699   Giá: 13,600,000   < - > 0983.59.1990   Giá: 6,000,000
0989.79.11.79   Giá: 13,600,000   < - > 0983.80.1983   Giá: 6,000,000
08.68.68.68.94   Giá: 13,500,000   < - > 0983.898.896   Giá: 6,000,000
08.888.666.08   Giá: 13,500,000   < - > 0984 119113   Giá: 6,000,000
0868 444404   Giá: 13,500,000   < - > 0984 203777   Giá: 6,000,000
0868.68.68.70   Giá: 13,500,000   < - > 0984 478668   Giá: 6,000,000
0868.68.68.71   Giá: 13,500,000   < - > 0984 566899   Giá: 6,000,000
0868.68.68.73   Giá: 13,500,000   < - > 0984 593777   Giá: 6,000,000
0868.68.68.75   Giá: 13,500,000   < - > 0984 929989   Giá: 6,000,000
0868.68.68.76   Giá: 13,500,000   < - > 0984.22.44.22   Giá: 6,000,000
0868.83.83.38   Giá: 13,500,000   < - > 0984.27.8866   Giá: 6,000,000
0868.97.8668   Giá: 13,500,000   < - > 0984.282.789   Giá: 6,000,000
0869 228338   Giá: 13,500,000   < - > 0984.55.1995   Giá: 6,000,000
0869 386 368   Giá: 13,500,000   < - > 0984.97.3777   Giá: 6,000,000
0961 088688   Giá: 13,500,000   < - > 0984.99.1987   Giá: 6,000,000
0961 088688   Giá: 13,500,000   < - > 0985 186189   Giá: 6,000,000
0961.00.77.99   Giá: 13,500,000   < - > 0985 191119   Giá: 6,000,000
0961.00.88.99   Giá: 13,500,000   < - > 0985 364365   Giá: 6,000,000
0961.33.66.33   Giá: 13,500,000   < - > 0985 582002   Giá: 6,000,000
0961.68.33.68   Giá: 13,500,000   < - > 0985 680689   Giá: 6,000,000
0961.755.999   Giá: 13,500,000   < - > 0985 962688   Giá: 6,000,000
0961.78.3979   Giá: 13,500,000   < - > 0985 998966   Giá: 6,000,000
0962.890.999   Giá: 13,500,000   < - > 0985.33.00.22   Giá: 6,000,000
0963 626686   Giá: 13,500,000   < - > 0985.4444.86   Giá: 6,000,000
0964 88 3979   Giá: 13,500,000   < - > 0985.60.3688   Giá: 6,000,000
0971 388899   Giá: 13,500,000   < - > 0985.78.38.78   Giá: 6,000,000
0971 410000   Giá: 13,500,000   < - > 0985.8888.21   Giá: 6,000,000
0971 716969   Giá: 13,500,000   < - > 0985.8888.23   Giá: 6,000,000
0971 724999   Giá: 13,500,000   < - > 0985.9999.61   Giá: 6,000,000
0973.39.99.39   Giá: 13,500,000   < - > 0986 060387   Giá: 6,000,000
0978 679979   Giá: 13,500,000   < - > 0986 169189   Giá: 6,000,000
0981 296989   Giá: 13,500,000   < - > 0986 210668   Giá: 6,000,000
0981 339889   Giá: 13,500,000   < - > 0986 230668   Giá: 6,000,000
0981 818838   Giá: 13,500,000   < - > 0986 251688   Giá: 6,000,000
0981 999689   Giá: 13,500,000   < - > 0986 255286   Giá: 6,000,000
0982 166199   Giá: 13,500,000   < - > 0986 286579   Giá: 6,000,000
0982 166199   Giá: 13,500,000   < - > 0986 479979   Giá: 6,000,000
0982 939989   Giá: 13,500,000   < - > 0986 595368   Giá: 6,000,000
0987 294294   Giá: 13,500,000   < - > 0986 602668   Giá: 6,000,000
0987.39.99.39   Giá: 13,500,000   < - > 0986 791799   Giá: 6,000,000
0989 555168   Giá: 13,500,000   < - > 0986 855168   Giá: 6,000,000
0967 678868   Giá: 13,490,000   < - > 0986 860869   Giá: 6,000,000
0967.82.82.88   Giá: 13,490,000   < - > 0986 868809   Giá: 6,000,000
0969 339868   Giá: 13,490,000   < - > 0986 934777   Giá: 6,000,000
0972.39.38.38   Giá: 13,490,000   < - > 0986.09.2688   Giá: 6,000,000
08.68.68.99.66   Giá: 13,400,000   < - > 0986.37.1979   Giá: 6,000,000
0868 899669   Giá: 13,400,000   < - > 0986.80.9339   Giá: 6,000,000
0961.85.87.89   Giá: 13,400,000   < - > 0986.88.1971   Giá: 6,000,000
0972 149149   Giá: 13,400,000   < - > 0986.88.66.84   Giá: 6,000,000
0975 190000   Giá: 13,386,000   < - > 0987 133686   Giá: 6,000,000
0977 385777   Giá: 13,386,000   < - > 0987 533636   Giá: 6,000,000
0977 592777   Giá: 13,386,000   < - > 0987 614777   Giá: 6,000,000
0977 891777   Giá: 13,386,000   < - > 0987 679579   Giá: 6,000,000
0985 155777   Giá: 13,386,000   < - > 0987 781997   Giá: 6,000,000
0987 288777   Giá: 13,386,000   < - > 0987 809868   Giá: 6,000,000
0987 689777   Giá: 13,386,000   < - > 0987 868188   Giá: 6,000,000
0868 699668   Giá: 13,350,000   < - > 0987 871515   Giá: 6,000,000
0962 523939   Giá: 13,350,000   < - > 0987 889866   Giá: 6,000,000
0962.11.4567   Giá: 13,350,000   < - > 0987.00.77.33   Giá: 6,000,000
0965 894567   Giá: 13,350,000   < - > 0987.19.1996   Giá: 6,000,000
0971 179777   Giá: 13,350,000   < - > 0987.28.7878   Giá: 6,000,000
0986.83.6777   Giá: 13,350,000   < - > 0987.63.1991   Giá: 6,000,000
0962 882868   Giá: 13,250,000   < - > 0987.66.00.55   Giá: 6,000,000
0964.5678.39   Giá: 13,250,000   < - > 0987.8.3.1990   Giá: 6,000,000
0966 100010   Giá: 13,250,000   < - > 0987.833.078   Giá: 6,000,000
0969 737939   Giá: 13,250,000   < - > 0988 121866   Giá: 6,000,000
0969.33.66.79   Giá: 13,250,000   < - > 0988 275668   Giá: 6,000,000
0969.68.77.68   Giá: 13,250,000   < - > 0988 281997   Giá: 6,000,000
0988.17.37.57   Giá: 13,250,000   < - > 0988 332001   Giá: 6,000,000
0961 999669   Giá: 13,220,000   < - > 0988 389579   Giá: 6,000,000
0965.89.89.88   Giá: 13,220,000   < - > 0988 399179   Giá: 6,000,000
0971.89.98.89   Giá: 13,220,000   < - > 0988 41 1991   Giá: 6,000,000
0982 886986   Giá: 13,220,000   < - > 0988 49 1991   Giá: 6,000,000
0961.91.92.93   Giá: 13,200,000   < - > 0988 535565   Giá: 6,000,000
0961.93.94.95   Giá: 13,200,000   < - > 0988 64 1991   Giá: 6,000,000
0963.66.3979   Giá: 13,200,000   < - > 0988 786696   Giá: 6,000,000
>>> Hướng dẫn chọn sim năm sinh sao cho giá rẻ.


Hướng dẫn chọn sim năm sinh sao cho giá rẻ.

Tôi nhớ đã từng hỏi một người anh – sinh năm 1984 – rằng: Anh có mong muốn gì trong ngày sinh nhật không? Anh bảo tôi: Không! Giờ anh chẳng mong muốn có được món quà gì cả.
Tôi biết anh chỉ nói thế thôi chứ thật ra anh cũng có một số thứ chưa có được. Trong một lần ngồi nghe nói chuyện tôi biết được anh có ý định mua một chiếc sim năm sinh 1984 – năm sinh của anh để là số điện thoại sử dụng lâu dài. Tuy nhiên số sim năm sinh 1984 anh muốn lại không còn nữa vì đại lý sim đã bán nó từ mấy tháng trước rồi. Anh khá tiếc vì số sim ấy thực sự rất đẹp, trùng với ngày tháng năm sinh của mình. Mặc dù trả giá cao để sở hữu sim này nhưng chủ nhân của nó không đồng ý. Vì thế anh cũng từ bỏ ý định mua sim năm sinh 1984.
Mấy năm rồi tôi biết anh vẫn rất thích kiểu SIM này nên tôi quyết định sẽ tìm mua bằng được. Mấy ngày liền chúi mũi vào các trang bán sim online tôi đã biết thêm về rất nhiều loại sim số đẹp mà trước đây tôi chưa từng biết đến. Tôi biết được nhiều thứ mới mẻ như: sim tam hoa là sim như thế nào, sim tứ quý là sim như thế nào, tại sao người ta lại gọi sim 68 là sim phát lộc, tại sao sim năm sinh lại được nhiều người yêu thích… Tuy nhiên trọng tâm của tôi vẫn là tìm mua sim năm sinh 1984 làm quà cho anh. 
Các trang web bán sim những năm gần đây đã trở nên sôi động hẳn, số lượng sim cũng lớn và đẹp hơn. Sim năm sinh 1984 cũng khá nhiều. Tuy thế ở các trang mạng tôi tìm nơi thì đắt quá, nơi thì chất lượng dịch vụ kém quá.. nói chung là tôi đã không quyết định mua ở những trang web đó.
Sau một vài hôm nữa tôi đã may mắn khi tìm ra một trang web có chất lượng vượt trội hơn hẳn các trang web kia, đó là: dailysimsodep.com.vn.
Đây là trang web của cửa hàng sim số đẹp có trụ sở tại Hà Nội. Theo như tìm hiểu thì đây là đại lý ủy quyền của nhà mạng lớn, luôn luôn đạt được sự hài lòng từ phía khách hàng. Chất lượng dịch vụ thì khỏi phải bàn. Tôi tìm được một chiếc sim năm sinh 1984 phù hợp với những tiêu chí đặt ra mà giá cả lại phù hợp. Ban đầu tôi cũng không tin tưởng lắm vì nghĩ rằng tại sao sim số đẹp như thế và chất lượng dịch vụ tốt như vậy mà giá lại rẻ. Thật khó tin. Tuy nhiên tôi vẫn “liều” đặt sim 1984 online vì thực sự đang rất cần.
Sau khi đặt sim tôi nhận được một cuộc gọi xác nhận đơn hàng từ các nhân viên đại lý. Họ nói tôi chỉ phải trả tiền khi nhận hàng tại nhà.
Vì nhà tại Hà Nội nên chỉ trong ngày tôi đã nhận được sim và đã được đăng ký chính chủ bởi tên của anh tôi. GIÁ SIM đúng như giá đã niêm yết. Khi tôi thắc mắc về một số thông tin các nhân viên cửa hàng nhiệt tình hướng dẫn, giải thích. Thái độ phục vụ khiến tôi hoàn toàn hài lòng.
Giờ tôi đã có được một món quà ý nghĩa để tặng anh tôi vào ngày sinh nhật tới. Tất cả cũng nhờ có dailysimsodep.com.vn. Nếu các bạn có nhu cầu mua sim năm sinh số đẹp giá rẻ nói chung hoặc sim năm sinh 1984 giá rẻ nói riêng hãy đến với đại lý sim số đẹp này nhé. Chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy hài lòng giống như tôi bây giờ.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét