Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Cách chọn lựa sim năm sinh 1969 cho tuổi Kỷ Dậu

Sim số đẹp cho người sinh năm 1969
Người sinh năm 1969 là những người tuổi Kỷ Dậu.Nếu bạn sinh năm 1969 hay có người thân sinh năm 1969 bạn muốn mua sim năm sinh để dành tặng họ mà chưa biết cách thì hãy đọc bài viết dưới để hiểu thêm .
Xem thêm:

Cách chọn lựa sim năm sinh 1969 cho tuổi Kỷ Dậu

>>> Mời quý khách tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0931 232888   Giá: 18,200,000   < - > 09077.999.44   Giá: 5,900,000
0931 232999   Giá: 18,200,000   < - > 0908 604789   Giá: 5,900,000
0931 236236   Giá: 18,200,000   < - > 0908 604789   Giá: 5,900,000
0931 236999   Giá: 18,200,000   < - > 0908.77.11.00   Giá: 5,900,000
0931 238999   Giá: 18,200,000   < - > 0908.77.11.44   Giá: 5,900,000
0931 239888   Giá: 18,200,000   < - > 0909 518111   Giá: 5,900,000
0931 255888   Giá: 18,200,000   < - > 0909 518111   Giá: 5,900,000
0931 255999   Giá: 18,200,000   < - > 0909 792386   Giá: 5,900,000
0931 278999   Giá: 18,200,000   < - > 0909 792386   Giá: 5,900,000
0931 279888   Giá: 18,200,000   < - > 0909.7444.55   Giá: 5,900,000
0931.178.999   Giá: 18,200,000   < - > 0931 084666   Giá: 5,900,000
0931.29.6999   Giá: 18,200,000   < - > 0931 468568   Giá: 5,900,000
0931.55.39.79   Giá: 18,200,000   < - > 0931 468868   Giá: 5,900,000
0933.38.48.58   Giá: 18,200,000   < - > 0931 918666   Giá: 5,900,000
0898 009888   Giá: 18,000,000   < - > 0931.05.15.25   Giá: 5,900,000
0898 026868   Giá: 18,000,000   < - > 0931.33.56.56   Giá: 5,900,000
0898 090900   Giá: 18,000,000   < - > 0931.339.559   Giá: 5,900,000
0898 098898   Giá: 18,000,000   < - > 0932 981666   Giá: 5,900,000
0898 098909   Giá: 18,000,000   < - > 0932.0.1.2.3.4.4   Giá: 5,900,000
0898 183183   Giá: 18,000,000   < - > 0932.66.11.44   Giá: 5,900,000
0898 199991   Giá: 18,000,000   < - > 0932.66.11.77   Giá: 5,900,000
0898 608668   Giá: 18,000,000   < - > 0933.59.0123   Giá: 5,900,000
0898 618668   Giá: 18,000,000   < - > 0935 882255   Giá: 5,900,000
0898 666689   Giá: 18,000,000   < - > 0936.11.77.00   Giá: 5,900,000
0898 666866   Giá: 18,000,000   < - > 0936.11.77.22   Giá: 5,900,000
0898 696888   Giá: 18,000,000   < - > 0936.33.00.44   Giá: 5,900,000
0898 699996   Giá: 18,000,000   < - > 0936.33.00.77   Giá: 5,900,000
0898 799997   Giá: 18,000,000   < - > 0937 911368   Giá: 5,900,000
0898 900800   Giá: 18,000,000   < - > 0937 987988   Giá: 5,900,000
0898 900999   Giá: 18,000,000   < - > 0937.11.44.00   Giá: 5,900,000
0898.03.2222   Giá: 18,000,000   < - > 0937.11.44.22   Giá: 5,900,000
0898.05.2222   Giá: 18,000,000   < - > 0937.11.44.33   Giá: 5,900,000
0898.22.6888   Giá: 18,000,000   < - > 0937.11.55.00   Giá: 5,900,000
0898.22.86.86   Giá: 18,000,000   < - > 0937.11.55.22   Giá: 5,900,000
0898.5555.79   Giá: 18,000,000   < - > 0937.11.55.33   Giá: 5,900,000
0898.685.686   Giá: 18,000,000   < - > 0937.11.55.44   Giá: 5,900,000
0898.689.889   Giá: 18,000,000   < - > 0937.55.44.00   Giá: 5,900,000
0898.75.68.68   Giá: 18,000,000   < - > 0937.55.44.11   Giá: 5,900,000
0899 989168   Giá: 18,000,000   < - > 0937.55.44.22   Giá: 5,900,000
0899 995559   Giá: 18,000,000   < - > 0937.66.1989   Giá: 5,900,000
0899 996767   Giá: 18,000,000   < - > 0937.66.44.00   Giá: 5,900,000
0899 997666   Giá: 18,000,000   < - > 0937.66.44.33   Giá: 5,900,000
0899 998008   Giá: 18,000,000   < - > 0937.66.44.77   Giá: 5,900,000
0899 998228   Giá: 18,000,000   < - > 0937.99.44.00   Giá: 5,900,000
0899 998778   Giá: 18,000,000   < - > 0937.99.44.11   Giá: 5,900,000
0899 998968   Giá: 18,000,000   < - > 0937.99.44.22   Giá: 5,900,000
0899 999778   Giá: 18,000,000   < - > 0937.99.44.33   Giá: 5,900,000
0899.79.89.89   Giá: 18,000,000   < - > 0937.99.44.77   Giá: 5,900,000
09.3186.3186   Giá: 18,000,000   < - > 0937166799    Giá: 5,900,000
09.3579.77.99   Giá: 18,000,000   < - > 0937166799    Giá: 5,900,000
090 898 1989   Giá: 18,000,000   < - > 0938 323777   Giá: 5,900,000
090.7 895888   Giá: 18,000,000   < - > 0938 618161   Giá: 5,900,000
090.85.01234   Giá: 18,000,000   < - > 0938 618161   Giá: 5,900,000
090.85.01234   Giá: 18,000,000   < - > 0938 881357   Giá: 5,900,000
0901 011988   Giá: 18,000,000   < - > 0938 998993   Giá: 5,900,000
0901 011989   Giá: 18,000,000   < - > 0938.22.00.44   Giá: 5,900,000
0901 039888   Giá: 18,000,000   < - > 0938.22.00.77   Giá: 5,900,000
0901 050050   Giá: 18,000,000   < - > 0938.22.11.44   Giá: 5,900,000
0901 053053   Giá: 18,000,000   < - > 0938.55.00.44   Giá: 5,900,000
0901 089888   Giá: 18,000,000   < - > 0938.55.00.77   Giá: 5,900,000
0901 098098   Giá: 18,000,000   < - > 0938.55.11.44   Giá: 5,900,000
0901 368868   Giá: 18,000,000   < - > 0938.55.22.44   Giá: 5,900,000
0901 368868   Giá: 18,000,000   < - > 0938.55.44.00   Giá: 5,900,000
0901 865999   Giá: 18,000,000   < - > 0938.55.44.11   Giá: 5,900,000
0901.05.6888   Giá: 18,000,000   < - > 0938.55.44.22   Giá: 5,900,000
0901.07.6888   Giá: 18,000,000   < - > 0938.77.22.00   Giá: 5,900,000
0901.68.28.68   Giá: 18,000,000   < - > 0938.77.22.11   Giá: 5,900,000
0901.999.889   Giá: 18,000,000   < - > 0938.77.22.44   Giá: 5,900,000
09012.11.888   Giá: 18,000,000   < - > 0938.77.22.55   Giá: 5,900,000
0902.49.1111   Giá: 18,000,000   < - > 0938.77.22.66   Giá: 5,900,000
0902.49.1111   Giá: 18,000,000   < - > 0938619161    Giá: 5,900,000
0903 61 8866   Giá: 18,000,000   < - > 0938619161    Giá: 5,900,000
0904 091929   Giá: 18,000,000   < - > 0939 054888   Giá: 5,900,000
0904 188886   Giá: 18,000,000   < - > 0939 194888   Giá: 5,900,000
0904 190000   Giá: 18,000,000   < - > 0939 218219   Giá: 5,900,000
0906 111179   Giá: 18,000,000   < - > 0939 271666   Giá: 5,900,000
0906 936688   Giá: 18,000,000   < - > 0939 305666   Giá: 5,900,000
0907 917917   Giá: 18,000,000   < - > 0939 314888   Giá: 5,900,000
0908.94.95.96   Giá: 18,000,000   < - > 0939 475888   Giá: 5,900,000
0908.94.95.96   Giá: 18,000,000   < - > 0939.55.99.33   Giá: 5,900,000
0909 012333   Giá: 18,000,000   < - > 0939.77.00.11   Giá: 5,900,000
0909 166669   Giá: 18,000,000   < - > 0939.77.66.22   Giá: 5,900,000
0909 949969   Giá: 18,000,000   < - > 0939181198    Giá: 5,900,000
0909.59.7779   Giá: 18,000,000   < - > 0939181198    Giá: 5,900,000
0909.91.93.95   Giá: 18,000,000   < - > 0898 678368   Giá: 5,950,000
093.234567.5   Giá: 18,000,000   < - > 0898 939168   Giá: 5,950,000
0931 018018   Giá: 18,000,000   < - > 09.3939.1689   Giá: 5,950,000
0931 056056   Giá: 18,000,000   < - > 0901 386179   Giá: 5,950,000
0931 058058   Giá: 18,000,000   < - > 0931 919899   Giá: 5,950,000
0931 154444   Giá: 18,000,000   < - > 0931 929899   Giá: 5,950,000
0931 339379   Giá: 18,000,000   < - > 0931 959899   Giá: 5,950,000
0931 922888   Giá: 18,000,000   < - > 0931 967879   Giá: 5,950,000
0931 977799   Giá: 18,000,000   < - > 0932 765777   Giá: 5,950,000
0931 98.98.89   Giá: 18,000,000   < - > 0936 535777   Giá: 5,950,000
0931.0.77779   Giá: 18,000,000   < - > 0898 135799   Giá: 5,990,000
0931.07.79.79   Giá: 18,000,000   < - > 0898 139168   Giá: 5,990,000
0931.88.9898   Giá: 18,000,000   < - > 0898.1368.79   Giá: 5,990,000
0931.89.88.89   Giá: 18,000,000   < - > 09.09.04.2016   Giá: 5,990,000
0932 789555   Giá: 18,000,000   < - > 09.09.07.2016   Giá: 5,990,000
0932.83.1111   Giá: 18,000,000   < - > 0901.229.779   Giá: 5,999,000
0933 335373   Giá: 18,000,000   < - > 0904.03.1993   Giá: 5,999,000

>>> Xem thêm video hướng dẫn chọn sim  số đẹp sao cho đúng cách.

Hướng dẫn cách chọn sim số đẹp sao cho đúng cách.

Người sinh năm 1969 là những người tuổi Kỷ Dậu. Theo Đông Phương học thì họ là những người sinh ra đã có số an bình, cuộc đời no đủ, về sau giàu có. Dù có thế nào họ vẫn có cái ăn cái mặc, không lo đói rách. 
Những người sinh năm 1969 tính đến nay đã được 48 tuổi, một số tuổi gặp nhiều may mắn của họ. Lựa chọn một chiếc sim năm sinh hợp với tuổi là một việc cần thiết, giúp cho họ gặp nhiều may mắn hơn cả trong công việc lẫn trong cuộc sống.
Để lựa chọn sim năm sinh cho người sinh năm 1969 các bạn chỉ cần truy cập vào trang web của chúng tôi rồi tìm kiếm trong giao diện màn hình chính của trang web. Trong giao diện chính có ô sim năm sinh các bạn ấn vào và tiến hành tìm kiếm hoặc kích chuột trực tiếp vào ô chọn nhanh như hình: 
Sau khi lựa chọn cho mình một chiếc SIM vừa ý các bạn hãy ấn vào ô đặt hàng rồi sau đó điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể giao hàng đến tận nơi cho bạn. Các bạn sẽ không phải ra tận ngân hàng để chuyển tiền vì chúng tôi sẽ ship COD, bạn chỉ phải trả tiền khi hàng đến tay.
Chúc quý khách mua sim thành công.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Bài viết liên quan:

2 nhận xét:

  1. I blog quite often and I genuinely appreciate your content. The article has really peaked my interest. I am going to take a note of your website and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed too. facebook login facebook login

    Trả lờiXóa
  2. We are indebted for you for every one of the hard work you set into ensuring we got the property we needed so bad. mortgage calculator Why does a lender offer two forms of rate to his clients. mortgage payment calculator canada

    Trả lờiXóa