Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Hướng dẫn chi tiết cách mua sim gánh đảo online

Mua sim gánh đảo online
Ai cũng muốn sở hữu cho mình 1 chiếc sim đẹp như sim tam hoa, sim tứ quý, sim năm sinh...nhưng lại không biết làm thế nào để mua được sim nhanh nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Bài viết dưới đây sẽ chỉ cho bạn cách mua sim online giúp bạn tiết kiệm thời gian.
Xem thêm:

Hướng dẫn chi tiết cách mua sim gánh đảo online

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0961 642345   Giá: 12,000,000   < - > 0986 959779   Giá: 5,800,000
0961 666266   Giá: 12,000,000   < - > 0986.13.18.16   Giá: 5,800,000
0961 666968   Giá: 12,000,000   < - > 0986.21.23.26   Giá: 5,800,000
0961 666986   Giá: 12,000,000   < - > 0986.226.236   Giá: 5,800,000
0961 672345   Giá: 12,000,000   < - > 0986.233.896   Giá: 5,800,000
0961 672672   Giá: 12,000,000   < - > 0986.236.296   Giá: 5,800,000
0961 685599   Giá: 12,000,000   < - > 0986.38.69.38   Giá: 5,800,000
0961 689986   Giá: 12,000,000   < - > 0986.51.52.56   Giá: 5,800,000
0961 705888   Giá: 12,000,000   < - > 0986.53.54.59   Giá: 5,800,000
0961 725999   Giá: 12,000,000   < - > 0986.80.86.87   Giá: 5,800,000
0961 730000   Giá: 12,000,000   < - > 0986.90.93.95   Giá: 5,800,000
0961 732999   Giá: 12,000,000   < - > 0986.92.95.96   Giá: 5,800,000
0961 735999   Giá: 12,000,000   < - > 0987 339839   Giá: 5,800,000
0961 738686   Giá: 12,000,000   < - > 0987 864586   Giá: 5,800,000
0961 750000   Giá: 12,000,000   < - > 0987.018.918   Giá: 5,800,000
0961 752345   Giá: 12,000,000   < - > 0987.086.486   Giá: 5,800,000
0961 752999   Giá: 12,000,000   < - > 0987.11.12.18   Giá: 5,800,000
0961 802345   Giá: 12,000,000   < - > 0987.15.15.79   Giá: 5,800,000
0961 818919   Giá: 12,000,000   < - > 0987.20.6668   Giá: 5,800,000
0961 852345   Giá: 12,000,000   < - > 0987.27.77.27   Giá: 5,800,000
0961 95.59.59   Giá: 12,000,000   < - > 0987.555.503   Giá: 5,800,000
0961 965968   Giá: 12,000,000   < - > 0987.987.787   Giá: 5,800,000
0961 974974   Giá: 12,000,000   < - > 0988 008863   Giá: 5,800,000
0961.04.05.06   Giá: 12,000,000   < - > 0988 018518   Giá: 5,800,000
0961.10.11.12   Giá: 12,000,000   < - > 0988 078365   Giá: 5,800,000
0961.12.13.14   Giá: 12,000,000   < - > 0988 691699   Giá: 5,800,000
0961.22.23.24   Giá: 12,000,000   < - > 0988 799339   Giá: 5,800,000
0961.41.42.43   Giá: 12,000,000   < - > 0988.080.082   Giá: 5,800,000
0961.46.1368   Giá: 12,000,000   < - > 0988.090.383   Giá: 5,800,000
0961.52.53.54   Giá: 12,000,000   < - > 0988.113.331   Giá: 5,800,000
0961.55.56.57   Giá: 12,000,000   < - > 0988.233.896   Giá: 5,800,000
0961.61.7799   Giá: 12,000,000   < - > 0988.2828.04   Giá: 5,800,000
0961.66.9779   Giá: 12,000,000   < - > 0988.313.959   Giá: 5,800,000
0961.86.86.89   Giá: 12,000,000   < - > 0988.32.34.38   Giá: 5,800,000
0961.86.88.89   Giá: 12,000,000   < - > 0988.3838.76   Giá: 5,800,000
0961.89.83.89   Giá: 12,000,000   < - > 0988.581.591   Giá: 5,800,000
0961.89.86.88   Giá: 12,000,000   < - > 0988.589.494   Giá: 5,800,000
09616 02468   Giá: 12,000,000   < - > 0988.6699.04   Giá: 5,800,000
0962 327999   Giá: 12,000,000   < - > 0988.6968.29   Giá: 5,800,000
0962 33 8989   Giá: 12,000,000   < - > 0988.8989.25   Giá: 5,800,000
0962 668968   Giá: 12,000,000   < - > 0988.916.926   Giá: 5,800,000
0962 678886   Giá: 12,000,000   < - > 0988.938.978   Giá: 5,800,000
0962 699789   Giá: 12,000,000   < - > 0988.96.3833   Giá: 5,800,000
0962 733777   Giá: 12,000,000   < - > 0988.9696.18   Giá: 5,800,000
0963 268688   Giá: 12,000,000   < - > 09888.93.222   Giá: 5,800,000
0963 812812   Giá: 12,000,000   < - > 0989 602668   Giá: 5,800,000
0963 868168   Giá: 12,000,000   < - > 0989 979288   Giá: 5,800,000
0963.08.3456   Giá: 12,000,000   < - > 0989.131.696   Giá: 5,800,000
0964 563979   Giá: 12,000,000   < - > 0989.18.2000   Giá: 5,800,000
0964.66.96.96   Giá: 12,000,000   < - > 0989.86.32.86   Giá: 5,800,000
0964.93.79.79   Giá: 12,000,000   < - > 0989.868.862   Giá: 5,800,000
0965 000055   Giá: 12,000,000   < - > 09 848888 94   Giá: 5,800,000
0965 005006   Giá: 12,000,000   < - > 0974 628998   Giá: 5,790,000
0965 179779   Giá: 12,000,000   < - > 0975 864868   Giá: 5,790,000
0965 287287   Giá: 12,000,000   < - > 0975 948998   Giá: 5,790,000
0965 399789   Giá: 12,000,000   < - > 0977 068998   Giá: 5,790,000
0965 559789   Giá: 12,000,000   < - > 0977 266255   Giá: 5,790,000
0965 589789   Giá: 12,000,000   < - > 0978 348889   Giá: 5,790,000
0965 655668   Giá: 12,000,000   < - > 0982 900933   Giá: 5,790,000
0965 671993   Giá: 12,000,000   < - > 0983 986698   Giá: 5,790,000
0965 888979   Giá: 12,000,000   < - > 0984 162168   Giá: 5,790,000
0965.68.1993   Giá: 12,000,000   < - > 0984 287286   Giá: 5,790,000
0965.88.79.68   Giá: 12,000,000   < - > 0868 791992   Giá: 5,786,000
0965.89.77.89   Giá: 12,000,000   < - > 0868 891992   Giá: 5,786,000
0965.959.979   Giá: 12,000,000   < - > 0868 665432   Giá: 5,760,000
0966 02 8989   Giá: 12,000,000   < - > 0868 681910   Giá: 5,760,000
0966 357579   Giá: 12,000,000   < - > 0868 681933   Giá: 5,760,000
0966 658998   Giá: 12,000,000   < - > 0868 686006   Giá: 5,760,000
0966 661611   Giá: 12,000,000   < - > 0868 686661   Giá: 5,760,000
0966 678866   Giá: 12,000,000   < - > 0868 861929   Giá: 5,760,000
0966 686388   Giá: 12,000,000   < - > 0868 866822   Giá: 5,760,000
0966 696689   Giá: 12,000,000   < - > 0868 179189   Giá: 5,750,000
0966 968998   Giá: 12,000,000   < - > 0868 276827   Giá: 5,750,000
0966 989222   Giá: 12,000,000   < - > 0868 585589   Giá: 5,750,000
0966 989968   Giá: 12,000,000   < - > 0868.199.166   Giá: 5,750,000
0966.05.4567   Giá: 12,000,000   < - > 0868.68.69.70   Giá: 5,750,000
0966.32.6668   Giá: 12,000,000   < - > 0868.95.95.98   Giá: 5,750,000
0966.51.3666   Giá: 12,000,000   < - > 0886.982.982   Giá: 5,750,000
0966.5678.94   Giá: 12,000,000   < - > 096.12345.36   Giá: 5,750,000
0966.666.462   Giá: 12,000,000   < - > 0961 746174   Giá: 5,750,000
0966.79.29.79   Giá: 12,000,000   < - > 0961 963968   Giá: 5,750,000
0966.82.87.89   Giá: 12,000,000   < - > 0961 981998   Giá: 5,750,000
0966.8888.65   Giá: 12,000,000   < - > 0961.04.00.04   Giá: 5,750,000
0967 088868   Giá: 12,000,000   < - > 0961.61.61.58   Giá: 5,750,000
0967 616686   Giá: 12,000,000   < - > 0962 179168   Giá: 5,750,000
0967 766676   Giá: 12,000,000   < - > 0962 218868   Giá: 5,750,000
0967 83.86.89   Giá: 12,000,000   < - > 0962.78.79.80   Giá: 5,750,000
0967 897775   Giá: 12,000,000   < - > 0962.86.8558   Giá: 5,750,000
0967 899090   Giá: 12,000,000   < - > 0963 066306   Giá: 5,750,000
0967 899595   Giá: 12,000,000   < - > 0963 689989   Giá: 5,750,000
0967 899797   Giá: 12,000,000   < - > 0964 276427   Giá: 5,750,000
0967 910910   Giá: 12,000,000   < - > 0965 179168   Giá: 5,750,000
0967 997779   Giá: 12,000,000   < - > 0965 379688   Giá: 5,750,000
0967 998988   Giá: 12,000,000   < - > 0965 706570   Giá: 5,750,000
0967 999910   Giá: 12,000,000   < - > 0965 726572   Giá: 5,750,000
0967.22.22.66   Giá: 12,000,000   < - > 0965 896898   Giá: 5,750,000
0967.315.315   Giá: 12,000,000   < - > 0965 906590   Giá: 5,750,000
0967.32.0000   Giá: 12,000,000   < - > 0965.07.8868   Giá: 5,750,000
0967.43.5678   Giá: 12,000,000   < - > 0965.28.28.78   Giá: 5,750,000
0968 279779   Giá: 12,000,000   < - > 0965.52.8868   Giá: 5,750,000
>>> Hướng dẫn mua sim gánh đảo và cách tìm sim giá rẻ.

Hướng dẫn mua sim gánh đảo và cách tìm sim giá rẻ.

Mua hàng online nói chung và mua sim gánh đảo online nói riêng sẽ giúp các bạn tiết kiệm được một lượng lớn thời gian và chi phí trong khi vẫn chọn được những chiếc sim tốt.
1. Khái niệm về sim gánh đảo
Trước hết chúng ta nên biết sim gánh đảo là gì? Sim gánh đảo hay còn được gọi một cách ngắn gọn là sim gánh là những sim có dãy số cuối dạng abba, abc.cba.  Nhìn vào đây các bạn chắc cũng đoán ra được quy luật của dãy số sim rồi đúng không? Dãy số trong sim gánh đảo có sự đối xứng nhau.
Chẳng hạn sim gánh đảo Viettel:
0984630220
0983560110
0961781551…
Thường thì nếu không quan tâm đến lĩnh vực sim số đẹp thì ít người biết đến sim gánh. Hầu như họ chỉ biết đến các loại sim phổ biến như: sim tam hoa, sim tứ quý… Tuy nhiên đối với người yêu thích và hay tìm tòi, săn mua sim số đẹp thì sim gánh là một loại sim rất được chú ý. 
2. Ý nghĩa sim số gánh
Sim số gánh rất có ý nghĩa đối với chủ nhân của nó. Về mặt hình thức thì dễ dàng nhận ra đây là một loại sim đặc biệt dễ nhớ. Các con số của nó ít nhiều cũng tuân theo một quy luật nhất định.
Về mặt ý nghĩa sâu xa, sim gánh đảo giống như một linh vật chứa đựng đầy may mắn, tài lộc. Sim gánh giúp cho người sở hữu nó luôn gặp nhiều niềm vui, sự thành công trong cuộc sống. 
3. Ở đâu bán sim gánh đảo?
Hiện nay loại sim này được bán ở hầu hết các cửa hàng, đại lý sim số đẹp trên phạm vi toàn quốc. Các bạn có thể đến các cửa hàng này để mua sim số gánh.
Giá của những chiếc sim loại này cũng không quá đắt đỏ, hoàn toàn phù hợp với tất cả mọi người. Nếu các bạn không muốn đến tận nơi để hỏi giá và mua hàng thì hãy tiến hành mua sim gánh đảo online. Hiện nay trên mạng tràn lan các trang web, các page bán sim thẻ nhưng không phải page nào cũng đủ điều kiện để bạn có thể đặt niềm tin vào. Tốt hơn cả là hãy chọn các trang web sim nhận được sự phản hồi tốt từ người mua.  
Hãy trở thành người tiêu dùng thông minh và lựa chọn cho mình những chiếc sim gánh đảo thật tuyệt vời nhé!
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Bài viết liên quan:
Nguồn:http://www.sodepgiagoc.com/2017/07/mua-sim-ganh-dao-online.html

                                                                                                                                        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét