Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Dịch vụ FunTalk Vinaphone - Mang tiếng cười đến từng phút gọi

Trong bài viết lần trước chúng tôi đã giới thiệu dịch vụ Media của Vinaphone, bài viết này chúng tôi tiếp tục đưa tới cho bạn 1 dịch vụ của Vinaphone đó là dịch vụ FunTalk. Những cuộc nói chuyện qua điện thoại của bạn sẽ sinh động hơn rất nhiều nếu bạn đăng ký dịch vụ FunTalk của Vinaphone.
Xem thêm:

                                           Đăng ký dịch vụ FunTAlk Vinaphone

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Vinaphone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0915 999777   Giá: 65,000,000   < - > 0888 881195   Giá: 7,000,000
0915.34.34.34   Giá: 65,000,000   < - > 0888 881196   Giá: 7,000,000
0916 100000   Giá: 65,000,000   < - > 0888 881197   Giá: 7,000,000
0919 995678   Giá: 65,000,000   < - > 0888 885883   Giá: 7,000,000
0941.95.95.95   Giá: 65,000,000   < - > 0888.55.00.55   Giá: 7,000,000
0948.33.44.55   Giá: 65,000,000   < - > 0888.62.62.66   Giá: 7,000,000
09 1168 2222   Giá: 65,000,000   < - > 0888.68.2017   Giá: 7,000,000
0888 126789   Giá: 64,886,000   < - > 08889.89.398   Giá: 7,000,000
0888 882011   Giá: 64,000,000   < - > 09.11.08.1984   Giá: 7,000,000
0888 882014   Giá: 64,000,000   < - > 09.11113.779   Giá: 7,000,000
091 57 11111   Giá: 64,000,000   < - > 09.13.04.1976   Giá: 7,000,000
0911 112012   Giá: 64,000,000   < - > 09.13.04.1995   Giá: 7,000,000
0917 917917   Giá: 63,000,000   < - > 09.13.05.2003   Giá: 7,000,000
0919 799888   Giá: 63,000,000   < - > 09.13.07.1990   Giá: 7,000,000
0948 644444   Giá: 62,500,000   < - > 09.13.08.1994   Giá: 7,000,000
0918.43.7777   Giá: 62,000,000   < - > 09.13.08.1997   Giá: 7,000,000
0918.55.6868   Giá: 62,000,000   < - > 09.13.08.2003   Giá: 7,000,000
0888 158158   Giá: 60,000,000   < - > 09.13.09.1992   Giá: 7,000,000
0888 189888   Giá: 60,000,000   < - > 09.13.12.1997   Giá: 7,000,000
0888 596789   Giá: 60,000,000   < - > 09.14.03.1994   Giá: 7,000,000
0888 812888   Giá: 60,000,000   < - > 09.14.05.1996   Giá: 7,000,000
0888 833339   Giá: 60,000,000   < - > 09.16.07.1981   Giá: 7,000,000
0888 888589   Giá: 60,000,000   < - > 09.17.02.2000   Giá: 7,000,000
0888.111.113   Giá: 60,000,000   < - > 09.18.03.1971   Giá: 7,000,000
09.4664.7777   Giá: 60,000,000   < - > 09.18.03.1972   Giá: 7,000,000
091.24 6.6668   Giá: 60,000,000   < - > 09.18.03.1974   Giá: 7,000,000
0911 116668   Giá: 60,000,000   < - > 09.19.04.2002   Giá: 7,000,000
0911 500000   Giá: 60,000,000   < - > 09.1985.1976   Giá: 7,000,000
0911 613333   Giá: 60,000,000   < - > 09.1991.10.10   Giá: 7,000,000
0911.283.286   Giá: 60,000,000   < - > 09.1994.0666   Giá: 7,000,000
0913.70.6789   Giá: 60,000,000   < - > 09.44.11.00.11   Giá: 7,000,000
0915.283.286   Giá: 60,000,000   < - > 09.44444.191   Giá: 7,000,000
0915.69.79.79   Giá: 60,000,000   < - > 091.5 556779   Giá: 7,000,000
0916 245678   Giá: 60,000,000   < - > 091.777.4.000   Giá: 7,000,000
0916 71 5555   Giá: 60,000,000   < - > 0911 040666   Giá: 7,000,000
0917.55.3333   Giá: 60,000,000   < - > 0911 122296   Giá: 7,000,000
0919 181888   Giá: 60,000,000   < - > 0911 168968   Giá: 7,000,000
0919 298298   Giá: 60,000,000   < - > 0911 168968   Giá: 7,000,000
0919 753333   Giá: 60,000,000   < - > 0911 231102   Giá: 7,000,000
0944.74.74.74   Giá: 60,000,000   < - > 0911 234564   Giá: 7,000,000
0946.777779.   Giá: 60,000,000   < - > 0911 329777   Giá: 7,000,000
0947.08.08.08   Giá: 60,000,000   < - > 0911 764764   Giá: 7,000,000
0949 339339   Giá: 60,000,000   < - > 0911.49.8668   Giá: 7,000,000
0918.2222.55   Giá: 59,000,000   < - > 0911.58.58.98   Giá: 7,000,000
0941.779.779   Giá: 59,000,000   < - > 0911.622.868   Giá: 7,000,000
0947.41.5555   Giá: 59,000,000   < - > 0911.86.79.86   Giá: 7,000,000
0888 888178   Giá: 58,886,000   < - > 0911.98.2001   Giá: 7,000,000
0944.41.41.41   Giá: 58,630,000   < - > 0911.98.2003   Giá: 7,000,000
0918.969.969   Giá: 58,600,000   < - > 0911.98.2005   Giá: 7,000,000
0888.345.345   Giá: 58,500,000   < - > 0911.98.2006   Giá: 7,000,000
0912.39.6999   Giá: 58,500,000   < - > 0911.98.2007   Giá: 7,000,000
0916.79.7999   Giá: 58,500,000   < - > 0911.98.2008   Giá: 7,000,000
0919 822888   Giá: 58,500,000   < - > 0911.98.2009   Giá: 7,000,000
0888 256666   Giá: 58,000,000   < - > 0911.98.2014   Giá: 7,000,000
0911 811888   Giá: 58,000,000   < - > 0911.99.66.89   Giá: 7,000,000
0913 46 3333   Giá: 58,000,000   < - > 0913 333341   Giá: 7,000,000
0916 368999   Giá: 58,000,000   < - > 0913 333341   Giá: 7,000,000
0948 198198   Giá: 58,000,000   < - > 0913 333351   Giá: 7,000,000
0888 888687   Giá: 57,000,000   < - > 0913 333351   Giá: 7,000,000
0941 889889   Giá: 57,000,000   < - > 0913.286.808   Giá: 7,000,000
0942 487777   Giá: 57,000,000   < - > 0914.6666.07   Giá: 7,000,000
0949 505050   Giá: 57,000,000   < - > 0916.12.1980   Giá: 7,000,000
0919 111444   Giá: 56,900,000   < - > 0916.89.89.66   Giá: 7,000,000
0915 666665   Giá: 56,860,000   < - > 0916.97.38.38   Giá: 7,000,000
0948 468468   Giá: 56,860,000   < - > 0917 042042   Giá: 7,000,000
0941 000777   Giá: 56,250,000   < - > 0917.012.555   Giá: 7,000,000
0941 186186   Giá: 56,000,000   < - > 0917.02.6886   Giá: 7,000,000
0944 111777   Giá: 56,000,000   < - > 0917.41.61.81   Giá: 7,000,000
0913 392222   Giá: 55,800,000   < - > 0917.482.482   Giá: 7,000,000
0941 909090   Giá: 55,100,000   < - > 0918 009294   Giá: 7,000,000
0888 366999   Giá: 55,000,000   < - > 0918 288885   Giá: 7,000,000
0888 586586   Giá: 55,000,000   < - > 0918.49.3456   Giá: 7,000,000
0888 589589   Giá: 55,000,000   < - > 0919 793986   Giá: 7,000,000
0888 788887   Giá: 55,000,000   < - > 0919 799333   Giá: 7,000,000
0888 881966   Giá: 55,000,000   < - > 0919 851950   Giá: 7,000,000
0888 881968   Giá: 55,000,000   < - > 0919 969168   Giá: 7,000,000
0888 881972   Giá: 55,000,000   < - > 0919.16.5777   Giá: 7,000,000
0888 883886   Giá: 55,000,000   < - > 0919.32.8866   Giá: 7,000,000
0888 885886   Giá: 55,000,000   < - > 0919.33.1818   Giá: 7,000,000
0888 887889   Giá: 55,000,000   < - > 0919.59.29.59   Giá: 7,000,000
0888.091.091   Giá: 55,000,000   < - > 0919.71.4567   Giá: 7,000,000
08888880.68   Giá: 55,000,000   < - > 0919.77.04.04   Giá: 7,000,000
09.11.13.15.17   Giá: 55,000,000   < - > 0919.88.84.84   Giá: 7,000,000
091.75.44444   Giá: 55,000,000   < - > 094 79 11234   Giá: 7,000,000
0911 111152   Giá: 55,000,000   < - > 094.123.68.39   Giá: 7,000,000
0911 195999   Giá: 55,000,000   < - > 094.123.79.68   Giá: 7,000,000
0911.08.5555   Giá: 55,000,000   < - > 094.9 999229   Giá: 7,000,000
0912 688666   Giá: 55,000,000   < - > 0941 527527   Giá: 7,000,000
0912 968999   Giá: 55,000,000   < - > 0941 551199   Giá: 7,000,000
0912.16.26.36   Giá: 55,000,000   < - > 0941 812812   Giá: 7,000,000
0913 068999   Giá: 55,000,000   < - > 0941 815815   Giá: 7,000,000
0913.40.3333   Giá: 55,000,000   < - > 0941 989789   Giá: 7,000,000
0914 562222   Giá: 55,000,000   < - > 0941.88.00.79   Giá: 7,000,000
0915 123999   Giá: 55,000,000   < - > 0941.88.11.79   Giá: 7,000,000
0916 222000   Giá: 55,000,000   < - > 0941.88.33.68   Giá: 7,000,000
0917 888777   Giá: 55,000,000   < - > 0941.88.33.79   Giá: 7,000,000
0918 222000   Giá: 55,000,000   < - > 0941.88.55.68   Giá: 7,000,000
0918 999993   Giá: 55,000,000   < - > 0941.88.55.79   Giá: 7,000,000
0918.73.6789   Giá: 55,000,000   < - > 0941.88.66.39   Giá: 7,000,000
0919 266 999   Giá: 55,000,000   < - > 0942.11.99.66   Giá: 7,000,000

>>> Hướng dẫn chọn sim số đẹp mạng Vinaphone với giá rẻ nhất.


Hướng dẫn chọn sim số đẹp mạng Vinaphone với giá rẻ nhất.

Dịch vu FunTalk cho phép người dùng dịch vụ nghe được những nhạc chuông, hay âm điệu vui nhộn trong khi đàm thoại với các số thuê bao khác (trong hoặc ngoài mạng VinaPhone). Người dùng dịch vụ có thể thay đổi những giai điệu như: tiếng kẹt xe, tiếng sóng biển, tiếng chim hót hoặc là một giai điệu bài hát... bằng cách ấn phím từ 1 đến 9 trên bàn phím của điện thoại trong lúc đàm thoại.
Đăng ký và huỷ dịch vụ
Cách 1: Qua SMS:
         + Để đăng ký gói cước tuần: Soạn tin nhắn SMS với nội dung: DK gửi 9488
         + Để huỷ dịch vụ, soạn tin SMS với nội dung: HUY gửi 9488
Cách 2: Qua tổng đài tự động 9488: Khách hàng chỉ cần gọi đến tổng đài 9488 nghe và làm theo hướng dẫn.
Cách 3: Truy cập vào website và làm theo hướng dẫn.
Để thiết lập cuộc bạn chỉ cần bấm thêm 948 trước số điện thoại cần gọi.
a, Thiết lập hoặc tham khảo các giai điệu khác:
Cách 1: Truy cập website của VinaPhone http://funtalk.vinaphone.com.vn để nghe thử các giai điệu.Tại website của VinaPhone bạn có thể nghe thử và tham khảo mã số các bản nhạc mà bạn ưa thích. Trong trường hợp bạn muốn tìm kiếm một bản nhạc nào đó, website cung cấp cho bạn chức năng Tìm kiếm theo tên bài hát hoặc các nội dung liên quan.
Cách 2: Gọi đến tổng đài 9488 nghe và làm theo hướng dẫn để nghe thử giai điệu.
b, Mua và tặng các giai điệu FunTalk cho các thuê bao khác:
Cách 1:
         + Để mua giai điệu mới cho dịch vụ FunTalk, bạn nhắn tin: MUA Mãgiaiđiệu gửi 9488.
         + Để tặng một giai điệu của dịch vụ FunTalk cho một thuê bao khác, bản nhắn tin: TANG Magiaiđiệu Sodienthoai gửi 9488
Cách 2: Mua và tặng giai điệu trực tiếp qua Website Để tìm kiếm các giai điệu bạn sử dụng tin nhắn: TK Têngiaiđiệu gửi 9488
Thật đơn giản và tiện lợi phải không nào? Nếu bạn đã thấy quá nhàm chán với những cuộc gọi thông thường thì hãy đăng ký ngay dịch vụ FunTalk nhé. Chúc bạn có những giây phút đàm thoại vui cùng với dịch vụ đàm thoại vui từ gia đình và bạn bè.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Bài viết liên quan:
Nguồn:http://www.sodepgiagoc.com/2017/07/dich-vu-funtalk-vinaphone.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét