Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Gói cước 4G Youtube Viettetl lướt YouTube cực mượt và cách đăng ký

Viettel sẽ giúp các thuê bao có nhu cầu truy cập Youtube thường xuyên thoải mái truy cập Youtube.com để xem phim, thưởng thức các clip giải trí đặc sắc một cách mượt mà với chi phí siêu tiết kiệm.
Xem thêm:
 Gói cước 4G Youtube Viettel lướt YouTube cực mượt và cách đăng ký Sim viettel cách chọn sim giá re được số đẹp

Danh sách sim số đẹp giá rẻ viettel
0962 758.244 Giá: 190,000 < - > 0918 236.321 Giá: 250,000
0962 781.774 Giá: 190,000 < - > 0945.095.180 Giá: 260,000
0962 354.877 Giá: 190,000 < - > 094.909.5148 Giá: 260,000
0962 751.433 Giá: 190,000 < - > 0936.084.514 Giá: 290,000
0963 042.722 Giá: 190,000 < - > 0936.084.770 Giá: 290,000
0963 185.200 Giá: 190,000 < - > 0936.084.323 Giá: 290,000
0963 938.331 Giá: 190,000 < - > 0936.084.290 Giá: 290,000
0965 021.433 Giá: 190,000 < - > 0962 237.655 Giá: 290,000
0965 021.511 Giá: 190,000 < - > 0962 485.663 Giá: 290,000
0965 021.522 Giá: 190,000 < - > 0962 751.355 Giá: 290,000
0965 021.557 Giá: 190,000 < - > 0962 751.377 Giá: 290,000
0965 021.611 Giá: 190,000 < - > 0962 752.991 Giá: 290,000
0965 021.633 Giá: 190,000 < - > 0962 813.881 Giá: 290,000
0965 021.655 Giá: 190,000 < - > 0962 876.833 Giá: 290,000
0965 021.660 Giá: 190,000 < - > 0963 185.226 Giá: 290,000
0965 021.664 Giá: 190,000 < - > 0963 318.933 Giá: 290,000
0965 021.677 Giá: 190,000 < - > 0963 493.991 Giá: 290,000
0965 021.700 Giá: 190,000 < - > 0984 293.577 Giá: 290,000
0965 021.755 Giá: 190,000 < - > 0986 706.009 Giá: 290,000
0965 021.772 Giá: 190,000 < - > 0963 654.990 Giá: 290,000
0965 021.774 Giá: 190,000 < - > 0963 654.991 Giá: 290,000
0965 021.775 Giá: 190,000 < - > 0963 664.177 Giá: 290,000
0965 021.822 Giá: 190,000 < - > 0963 72.0997 Giá: 290,000
0965 093.224 Giá: 190,000 < - > 0963 76.1551 Giá: 290,000
0965 679.811 Giá: 190,000 < - > 0963 928.977 Giá: 290,000
0965 903.277 Giá: 190,000 < - > 0964 029.677 Giá: 290,000
0965 940.755 Giá: 190,000 < - > 0964 184.559 Giá: 290,000
0966 064.771 Giá: 190,000 < - > 0964 369.775 Giá: 290,000
0966 195.277 Giá: 190,000 < - > 0964 419.228 Giá: 290,000
0966 435.022 Giá: 190,000 < - > 0964 50.7776 Giá: 290,000
0965 142.881 Giá: 190,000 < - > 0964 78.1221 Giá: 290,000
0968 349.122 Giá: 190,000 < - > 0964 902.881 Giá: 290,000
0968 460.115 Giá: 190,000 < - > 0965 02.05.33 Giá: 290,000
0968 460.533 Giá: 190,000 < - > 0965 021.556 Giá: 290,000
0969 157.055 Giá: 190,000 < - > 0965 031.558 Giá: 290,000
0969 206.177 Giá: 190,000 < - > 0965 082.883 Giá: 290,000
0969 536.110 Giá: 190,000 < - > 0965 254.885 Giá: 290,000
0973 087.321 Giá: 190,000 < - > 0965 285.119 Giá: 290,000
0973 067.522 Giá: 190,000 < - > 0965 352.775 Giá: 290,000
0981 83 7477 Giá: 190,000 < - > 0965 392.115 Giá: 290,000
0981 83 6067 Giá: 190,000 < - > 0965 392.855 Giá: 290,000
0981 83 6164 Giá: 190,000 < - > 0965 462.115 Giá: 290,000
0981 83 6460 Giá: 190,000 < - > 0965 572.355 Giá: 290,000
0981 83 6461 Giá: 190,000 < - > 0965 774.755 Giá: 290,000
0981 83 6462 Giá: 190,000 < - > 0965 783.990 Giá: 290,000
0981 83 6463 Giá: 190,000 < - > 0965 81.0330 Giá: 290,000
0981 837 804 Giá: 190,000 < - > 0965 820.669 Giá: 290,000
0981.83.6064 Giá: 190,000 < - > 0965 871.336 Giá: 290,000
0981 83 6664 Giá: 190,000 < - > 0965 936.522 Giá: 290,000
0981 83 6760 Giá: 190,000 < - > 0965 937.033 Giá: 290,000
0981 83 6762 Giá: 190,000 < - > 0966 079.775 Giá: 290,000
0981 83 6964 Giá: 190,000 < - > 0966 270.227 Giá: 290,000
0981 83 7074 Giá: 190,000 < - > 0966 37.5551 Giá: 290,000
0981 83 7170 Giá: 190,000 < - > 0966 581.663 Giá: 290,000
0981 83 7174 Giá: 190,000 < - > 0966 71.5445 Giá: 290,000
0981 83 7270 Giá: 190,000 < - > 0966 754.883 Giá: 290,000
0981 83 7271 Giá: 190,000 < - > 0967 284.003 Giá: 290,000
0981 83 7370 Giá: 190,000 < - > 0967 416.771 Giá: 290,000
0981 83 7371 Giá: 190,000 < - > 0967 941.655 Giá: 290,000
0981 83 7372 Giá: 190,000 < - > 0985 671.004 Giá: 290,000
0981 83 7470 Giá: 190,000 < - > 0985 980.117 Giá: 290,000
0981 83 7471 Giá: 190,000 < - > 0985 286.477 Giá: 290,000
0981 83 7473 Giá: 190,000 < - > 0987 625.996 Giá: 290,000
0981 83 7570 Giá: 190,000 < - > 0987 039.775 Giá: 290,000
0981 83 7571 Giá: 190,000 < - > 0967 984.577 Giá: 290,000
0981 83 7572 Giá: 190,000 < - > 096 809.4664 Giá: 290,000
0981 83 7573 Giá: 190,000 < - > 0968 304.155 Giá: 290,000
0981 83 7574 Giá: 190,000 < - > 0969 54.2227 Giá: 290,000
0981 83 7871 Giá: 190,000 < - > 0969 718.223 Giá: 290,000
0981 83 7874 Giá: 190,000 < - > 0972 747.993 Giá: 290,000
0981 83.6764 Giá: 190,000 < - > 0973 953.911 Giá: 290,000
09 6464.7392 Giá: 190,000 < - > 0974 193.077 Giá: 290,000
096 419.4983 Giá: 190,000 < - > 0974 631.765 Giá: 290,000
0964 212.085 Giá: 190,000 < - > 0977 502.511 Giá: 290,000
0964 40.10.97 Giá: 190,000 < - > 0978 631.822 Giá: 290,000
0964 521.297 Giá: 190,000 < - > 0979 74.3335 Giá: 290,000
0964 539.280 Giá: 190,000 < - > 0984 906.223 Giá: 290,000
0964 729.291 Giá: 190,000 < - > 0982 716.577 Giá: 290,000
0967 122.487 Giá: 190,000 < - > 0982 831.442 Giá: 290,000
0967 414.092 Giá: 190,000 < - > 0982 569.411 Giá: 290,000
0967 420.983 Giá: 190,000 < - > 0989 435.955 Giá: 290,000
0967 644.597 Giá: 190,000 < - > 0981 837 801 Giá: 290,000
0971 400.187 Giá: 190,000 < - > 0981 837 802 Giá: 290,000
0971 440.291 Giá: 190,000 < - > 0981 837 803 Giá: 290,000
0971 602.480 Giá: 190,000 < - > 0981 837 806 Giá: 290,000
0971 746.291 Giá: 190,000 < - > 0981 837 816 Giá: 290,000
097 26.27.490 Giá: 190,000 < - > 096 114.2293 Giá: 290,000
0972 067.483 Giá: 190,000 < - > 0961 24.84.97 Giá: 290,000
0972 143.096 Giá: 190,000 < - > 0961 471.682 Giá: 290,000
0972 194.981 Giá: 190,000 < - > 0961 643.085 Giá: 290,000
0972 267.482 Giá: 190,000 < - > 0961 914.295 Giá: 290,000
0972 657.490 Giá: 190,000 < - > 0961 964.287 Giá: 290,000
0972 94.84.96 Giá: 190,000 < - > 0962 014.691 Giá: 290,000
0973 264.285 Giá: 190,000 < - > 0962 148.781 Giá: 290,000
0973 754.081 Giá: 190,000 < - > 0962 45.3982 Giá: 290,000
0973 814.590 Giá: 190,000 < - > 0962 457.091 Giá: 290,000
0973 955.490 Giá: 190,000 < - > 0962 461.583 Giá: 290,000
0974 438.497 Giá: 190,000 < - > 0962 594.391 Giá: 290,000
0913 647.260 Giá: 190,000 < - > 0962 99.4683 Giá: 290,000
0913 647.302 Giá: 190,000 < - > 0963 400.687 Giá: 290,000

Hiện nay nhà mạng Viettel đã cho ra mắt rất nhiều gói cước 4G với chu kỳ 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng để phục vụ nhu cầu sử dụng của của khách hàng. Trong đó có gói cước 4G Youtube phù hợp với những khách hàng thường xuyên truy cập youtube. Đặc biệt phù hợp với các khách hàng có nhu cầu dùng theo ngày, theo tuần hay theo tháng.
Gói cước 4G Youtube với ưu điểm cước phí rẻ, tốc độ cao,dung lượng 4G cục khủng, bộ 3 gói cước này đã chiếm được tình cảm rất lớn của khách hàng sử dụng sim Viettel. Hiện nay youtube là địa chỉ được sử dụng nhiều nhất vì vậy khi đăng ký gói cước 4G Youtube sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều chi phí.
Cách đăng ký gói cước 4G Youtube Viettel
1. Điều kiện đăng ký
Thuê bao trả trước và trả sau mạng Viettel đang sử dụng sim 4G Viettel và có nhu cầu truy cập Youtube thường xuyên.
Phạm vi áp dụng: trên toàn quốc
2. Cách đăng ký gói cước
2.1 Gói cước 4G Youtube ngày
Cách đăng ký: 4GYT1 gửi 191
Ưu đãi: miễn phí 3GB dung lượng 4G với thuê bao trả trước và không giới hạn với thuê bao trả sau.
Cước phí: 10.000đ/ngày
2.2 Gói cước 4G Youtube tuần
Cách đăng ký: 4GYT7 gửi 191
Ưu đãi: miễn phí 9GB dung lượng 4G với thuê bao trả trước và không giới hạn với thuê bao trả sau.
Cước phí: 30.000đ/tuần
2.3 Gói cước 4G Youtube tháng
Cách đăng ký: 4GYT30 gửi 191
Ưu đãi: miễn phí 30GB dung lượng 4G với thuê bao trả trước và không giới hạn với thuê bao trả sau.
Cước phí: 100.000đ/thán
Với các gói cước 4G Youtube Viettel quý khách hàng sẽ tiết kiệm chi phí tối đa khi cước sử dụng chỉ tương đương các gói 3G Youtube mà ưu đãi vượt trội và tốc độ truy cập lại nhanh hơn đến 10 lần. Hãy cùng đăng ký ngay gói cước này để cùng trải nghiệm những điều mới lạ nhé.
Chúc bạn đăng ký thành công!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét